account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Thêm vị trí địa lý cho ảnh chụp của bạn

Xem tất cả chủ đề

Bật tính năng thêm thẻ địa lý để thêm vị trí địa lý gần đúng (thẻ địa lý) cho ảnh khi bạn chụp. Vị trí địa lý được xác định bằng mạng không dây (mạng di động hoặc mạng Wi-Fi®) hoặc công nghệ GPS.

Khi Icn sony statusbar gps on xuất hiện trên màn hình camera, tính năng thêm thẻ địa lý được bật nhưng vị trí địa lý chưa được tìm thấy. Khi Icn sony camera geotag on xuất hiện, tính năng thêm thẻ địa lý được bật và vị trí địa lý khả dụng, vì vậy ảnh chụp của bạn có thể được thêm thẻ địa lý. Khi không có biểu tượng nào trong số hai biểu tượng này xuất hiện, tính năng thêm thẻ địa lý bị tắt.

Cách bật tính năng gắn thẻ địa lý

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Nhấn Cài đặt > Dịch vụ vị trí.
  3. Kéo thanh trượt bên cạnh Quyền truy cập vào thông tin vị trí của tôi sang phải.
  4. Kích hoạt camera.
  5. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Icn sony menu settings.
  6. Kéo thanh trượt bên cạnh Gắn thẻ địa lý sang phải.
  7. Nhấn OK.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy