account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Chia sẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™

  Bạn có thể xem hoặc phát nội dung media được lưu vào thiết bị của mình trên các thiết bị khác, như TV hoặc máy tính. Các thiết bị này phải được kết nối với cùng mạng không dây và có thể là TV hoặc loa của Sony hay các sản phẩm có DLNA Certified™ của Digital Living Network Alliance. Bạn cũng có thể xem hoặc phát nội dung từ các thiết bị DLNA Certified™ khác trên thiết bị của mình.

  Sau khi thiết lập việc chia sẻ nội dung giữa các thiết bị, bạn có thể, chẳng hạn, nghe tập tin nhạc được lưu trữ trên máy tính ở nhà từ thiết bị của bạn, hoặc xem các ảnh chụp bằng camera của thiết bị trên TV màn hình lớn.

  Phát tập tin từ các thiết bị DLNA Certified™ trên thiết bị của bạn

  Khi phát các tập tin từ một thiết bị DLNA Certified™ khác trên thiết bị của bạn, thiết bị khác này sẽ hoạt động như một máy chủ. Nói cách khác, thiết bị đó sẽ chia sẻ nội dung qua một hệ thống mạng. Thiết bị máy chủ phải bật chức năng chia sẻ nội dung và cấp quyền truy cập cho thiết bị của bạn. Thiết bị này cũng phải được kết nối vào cùng mạng ‎Wi-Fi‎ như thiết bị của bạn.

  Để sử dụng thiết bị của bạn để phát bản nhạc được lưu trữ trên thiết bị khác

  1. Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin được kết nối với cùng mạng ‎Wi-Fi‎ với thiết bị của bạn.
  2. Từ Màn hình chính, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app music player.
  3. Nhấn Icn sony app calendar l, sau đó nhấn Mạng nhà riêng.
  4. Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.
  5. Duyệt các thư mục của thiết bị được kết nối đó và chọn các bản nhạc bạn muốn phát. Sau khi được chọn, bản nhạc sẽ tự động bắt đầu phát.

  Cách phát một đoạn video được chia sẻ trên thiết bị

  1. Bảo đảm rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin đều được kết nối vào cùng mạng ‎Wi-Fi‎ như thiết bị của bạn.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Video.
  3. Nhấn Icn sony app calendar l, sau đó nhấn Mạng nhà riêng.
  4. Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.
  5. Duyệt các thư mục của thiết bị được kết nối đó và chọn đoạn video bạn muốn phát.

  Cách xem ảnh chụp được chia sẻ trên thiết bị

  1. Bảo đảm rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin đều được kết nối vào cùng mạng ‎Wi-Fi‎ như thiết bị của bạn.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Album.
  3. Nhấn Icn sony app calendar l, sau đó nhấn Mạng nhà riêng.
  4. Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.
  5. Duyệt các thư mục trên thiết bị được kết nối và chọn ảnh chụp để xem.

  Phát tập tin từ thiết bị của bạn lên các thiết bị DLNA Certified™

  Trước khi bạn có thể xem hoặc phát các tập tin media từ thiết bị của mình lên trên các thiết bị DLNA Certified™ khác, bạn phải thiết lập chức năng chia sẻ tập tin trên thiết bị của mình. Các thiết bị bạn chia sẻ nội dung với sẽ được gọi là các thiết bị khách. Ví dụ như một TV, máy tính hoặc máy tính bảng đều có thể hoạt động như các thiết bị khách. Thiết bị của bạn hoạt động như một máy chủ media khi cung cấp các nội dung cho các thiết bị khách có thể sử dụng. Khi bạn thiết lập chức năng chia sẻ trên thiết bị của mình, bạn cũng phải cấp quyền truy cập cho các thiết bị khách. Sau khi làm như vậy, các thiết bị đó sẽ hiển thị dưới dạng thiết bị đã đăng ký. Các thiết bị đang chờ cấp quyền cho phép sẽ được liệt kê dưới dạng các thiết bị chờ.

  Cách thiết lập tính năng chia sẻ tập tin với các thiết bị DLNA Certified™ khác

  1. Kết nối thiết bị của bạn với mạng ‎Wi-Fi‎ .
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.
  3. Nhấn vào thanh trượt Chia sẻ phương tiện để bật chức năng này.
  4. Sử dụng máy tính hoặc thiết bị khách DLNA™ khác trên cùng một mạng ‎Wi-Fi‎ để kết nối với thiết bị của bạn.
  5. Một thông báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái của thiết bị. Mở thông báo và đặt các quyền truy cập cho từng thiết bị khách đang cố gắng kết nối với thiết bị của bạn.

  Note

  Các bước để truy cập nội dung media trên thiết bị của bạn bằng máy khách DLNA™ sẽ khác nhau tùy theo thiết bị khách. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng của thiết bị khách để biết thêm thông tin. Nếu máy khách trên mạng không thể truy cập thiết bị của bạn, hãy kiểm tra xem mạng ‎Wi-Fi‎ của bạn có đang hoạt động hay không.

  Tip

  Bạn cũng có thể truy cập menu Máy chủ media từ một số ứng dụng nhất định như Nhạc, Album hoặc Video bằng cách nhấn Icn sony app calendar l, sau đó nhấn Cài đặt > Máy chủ media.

  Cách ngừng chia sẻ tập tin với các thiết bị DLNA Certified™ khác

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. T́m và nhấn Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.
  3. Kéo thanh trượt bên cạnh Chia sẻ phương tiện sang trái.

  Cách cài cho phép truy cập đối với một thiết bị chờ xử lư

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. T́m và nhấn Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.
  3. Chọn một thiết bị từ danh sách Thiết bị đang chờ xử lý.
  4. Chọn mức cho phép truy cập.

  Cách thay đổi tên thiết bị đã đăng ký

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.
  3. Chọn thiết bị từ danh sách Thiết bị đã đăng ký, sau đó chọn Thay đổi tên.
  4. Nhập tên mới cho thiết bị, sau đó nhấn OK.

  Cách thay đổi mức truy cập của một thiết bị khách

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. T́m và nhấn Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.
  3. Chọn một thiết bị từ danh sách Thiết bị đã đăng ký.
  4. Nhấn Thay đổi cấp độ truy cập và chọn một tùy chọn.

  Cách nhận trợ giúp chia sẻ nội dung với thiết bị DLNA Certified™ khác

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối thiết bị > Máy chủ media.
  3. Nhấn Icn sony key menu rồi nhấnTrợ giúp.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy