account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Sắp xếp thư email

Cách sắp xếp email

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Email.
 3. Nếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấn Icn sony app calendar l và chọn tài khoản có hộp thư đến mà bạn muốn sắp xếp. Nếu bạn muốn sắp xếp email trong tất cả các tài khoản email cùng lúc, hãy nhấn Icn sony app calendar l, sau đó nhấn Hộp thư đến kết hợp.
 4. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Sắp xếp.
 5. Chọn một tùy chọn sắp xếp.

Cách tìm kiếm email

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Email.
 2. Nếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, nhấn Icn sony app calendar l và chọn tài khoản bạn muốn tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm kiếm tất cả các tài khoản email cùng lúc, nhấn Icn sony app calendar l, sau đó nhấn Hộp thư đến kết hợp.
 3. Nhấn Icn sony menu search.
 4. Nhập văn bản tìm kiếm của bạn, sau đó nhấn Icn sony menu search trên bàn phím.
 5. Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trong một danh sách được sắp xếp theo ngày. Nhấn vào email bạn muốn mở.

Cách xem tất cả các thư mục cho một tài khoản email

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Email.
 2. Nhấn Icn sony app calendar l, sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
 3. Trong tài khoản bạn muốn kiểm tra, chọn Hiển thị tất cả thư mục.

Cách xóa thư email

 • Trong hộp thư email đến của bạn, hăy vuốt thư bạn muốn xóa sang phải.

Note

Để chức năng được mô tả ở trên hoạt động, cử chỉ Vuốt để xóa phải được kích hoạt. Cử chỉ này thường được kích hoạt theo mặc định. Để đảm bảo nó đă được kích hoạt, nhấn Icn sony key menu > Cài đặt, sau đó đánh dấu chọn vào hộp kiểm bên cạnh Trượt để sắp xếp hoặc xóa.

Cách di chuyển email sang một thư mục khác

 1. Trong hộp thư email đến của bạn, hăy vuốt thư bạn muốn di chuyển sang phải.
 2. Nhấn Di chuyển, sau đó chọn một thư mục.

Note

Để chức năng được mô tả ở trên hoạt động, cử chỉ Vuốt để xóa phải được kích hoạt. Cử chỉ này thường được kích hoạt theo mặc định. Để đảm bảo nó đă được kích hoạt, nhấn Icn sony key menu > Cài đặt, sau đó đánh dấu chọn vào hộp kiểm bên cạnh Trượt để sắp xếp hoặc xóa.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy