account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Thông báo

  Các thông báo cho bạn biết về các sự kiện, như tin nhắn mới và thông báo lịch, cũng như các hoạt động đang diễn ra, như việc tải về tập tin. Thông báo xuất hiện ở những vị trí sau:
  • Thanh trạng thái
  • Bảng thông báo
  • Màn hình khóa

  Cách mở hoặc đóng bảng Thông báo

  Mở hoặc đóng bảng thông báo trên Điện thoại thông minh Sony
  1. Để mở bảng Thông báo, hãy kéo thanh trạng thái xuống.
  2. Để đóng bảng Thông báo, hãy kéo bảng lên trên.

  Các thực hiện hành động trên thông báo trong Bảng thông báo

  • Nhấn vào thông báo.

  Cách loại bỏ thông báo khỏi bảng Thông báo

  • Đặt ngón tay lên trên thông báo và vuốt sang trái hoặc sang phải.

  Note

  Không phải thông báo nào cũng có thể được loại bỏ.

  Cách mở rộng thông báo trên Bảng thông báo

  • Kéo thông báo xuống dưới.

  Note

  Không phải tất cả các thông báo đều có thể mở rộng được.

  Cách xóa tất cả các thông báo khỏi Bảng thông báo

  • Nhấn vào Xóa hoặc Icn sony notification delete all.

  Các thực hiện hành động trên thông báo từ màn hình khóa

  • Nhấn đúp vào thông báo.

  Cách ẩn thông báo khỏi màn hình khóa

  • Đặt ngón tay lên trên thông báo và vuốt sang trái hoặc sang phải.

  Cách mở rộng thông báo trên màn hình khóa

  • Kéo thông báo xuống dưới.

  Note

  Không phải tất cả các thông báo đều có thể mở rộng được.

  Quản lý thông báo trên màn hình khóa

  Bạn có thể thiết lập thiết bị để chỉ những thông báo được chọn xuất hiện trên màn hình khóa. Bạn có thể làm cho tất cả các thông báo và nội dung trong đó trở thành dạng có thể truy cập được, ẩn nội dung nhạy cảm khỏi tất cả các thông báo hoặc với các ứng dụng cụ thể, hay chọn không hiển thị bất kỳ thông báo nào.

  Cách chọn thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình khóa

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Khi khóa thiết bị.
  3. Chọn một tùy chọn.

  Các tùy chọn hiển thị thông báo trên màn hình khóa

  Hiển thị tất cả nội dung thông báo
  Hiển thị tất cả các thông báo trên màn hình khóa. Khi bạn bật cài đặt này, hãy nhớ rằng tất cả các nội dung (kể cả nội dung của cuộc trò chuyện và email đến) sẽ được hiển thị trên màn hình khóa, trừ khi bạn chỉ định những ứng dụng có liên quan là Ẩn nội dung nhạy cảm trong menu cài đặt Thông báo ứng dụng.
  Ẩn nội dung thông báo nhạy cảm
  Bạn phải có mã PIN, mật khẩu hoặc hình được thiết lập làm khóa màn hình để sử dụng được cài đặt này. Nội dung bị ẩn sẽ xuất hiện trên màn hình khóa khi có thông báo nhạy cảm. Ví dụ: bạn sẽ được thông báo về cuộc trò chuyện hay email đến, nhưng nội dung của chúng sẽ không xuất hiện trên màn hình khóa.
  Không hiển thị thông báo nào
  Bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào trên màn hình khóa.

  Đặt mức thông báo cho ứng dụng

  Bạn có thể đặt các hoạt động thông báo khác nhau cho các ứng dụng riêng rẽ. Chẳng hạn, bạn có thể chặn tất cả các thông báo email, ưu tiên thông báo Facebook™ và hiển thị nội dung của thông báo nhắn tin trên màn hình khóa.

  Cách đặt mức thông báo cho ứng dụng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Thông báo ứng dụng.
  3. Chọn tài khoản có cài đặt thông báo bạn muốn thay đổi.
  4. Kéo thanh trượt thích hợp sang phải.

  Tùy chọn và mức độ thông báo cho các ứng dụng cụ thể

  Chặn tất cả
  Tuyệt đối không hiển thị thông báo cho ứng dụng đã chọn.
  Coi là mục ưu tiên
  Nhận thông báo của ứng dụng này khi chế độ Không làm phiền được đặt thành Chỉ ưu tiên.
  Cho phép xem nhanh
  Cho phép ứng dụng này nêu bật một số thông báo nhất định bằng cách trượt nhanh các thông báo đó sang chế độ xem trên màn hình.
  Ẩn nội dung nhạy cảm
  Khi thiết bị bị khóa, ẩn nội dung trong các thông báo có thể tiết lộ thông tin riêng tư của ứng dụng này.

  Đèn thông báo

  Đèn thông báo cho bạn biết về trạng thái pin và một số sự kiện khác. Chẳng hạn, đèn màu trắng nhấp nháy nghĩa là có tin nhắn mới hoặc cuộc gọi nhỡ. Đèn thông báo được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt đèn theo cách thủ công.

  Đèn thông báo trên Điện thoại thông minh Sony

  Note

  Khi đèn thông báo bị tắt, đèn sẽ chỉ sáng khi có cảnh báo về trạng thái pin, như khi mức điện trong pin giảm xuống dưới 15 phần trăm.

  Cách bật đèn thông báo

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo.
  3. Kéo thanh trượt bên cạnh Đèn thông báo sang phải.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy