account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ

Thiết bị của bạn có một số tùy chọn bảo mật, bạn nên sử dụng các tùy chọn này phòng trường hợp thiết bị bị mất hoặc đánh cắp.

Dưới đây là các tùy chọn này:

  • Đặt khóa màn hình an toàn trên thiết bị của bạn bằng mã PIN, mật khẩu hoặc hình mở khóa để không cho bất cứ ai truy cập hoặc đặt lại thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khóa màn hình.
  • Thêm tài khoản Google™ để không cho người khác sử dụng thiết bị của bạn nếu thiết bị bị đánh cắp hoặc xóa sạch. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tại sao tôi cần tài khoản Google™?.
  • Kích hoạt “Bảo vệ bởi my Xperia” hoặc dịch vụ web Trình quản lý thiết bị Android™. Khi sử dụng một trong các dịch vụ này, bạn có thể định vị, khóa hoặc xóa từ xa thiết bị đã bị mất. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm thiết bị bị mất .

Đang xác nhận quyền sở hữu thiết bị

Một số tính năng bảo vệ nhất định yêu cầu bạn mở khóa màn hình bằng mã PIN, mật khẩu, hình hoặc nhập thông tin tài khoản Google™ của bạn. Dưới đây là ví dụ về các tính năng bảo vệ và một số thông tin xác thực bắt buộc:

  • Bảo vệ chống Thiết lập lại dữ liệu ban đầu: Bạn phải mở khóa màn hình trước khi được phép tiến hành Thiết lập lại dữ liệu ban đầu.
  • Bảo vệ bởi my Xperia: Nếu bạn cài lại thiết bị của mình từ xa bằng dịch vụ này, bạn phải nhập vào tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Google™ được liên kết với dịch vụ. Thiết bị phải được kết nối Internet trước khi có thể hoàn tất quá trình cài đặt. Nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị của mình sau khi cài lại.
  • Trình quản lý Thiết bị Android™: Nếu bạn cài lại thiết bị của mình từ xa bằng dịch vụ này, bạn phải nhập vào tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Google™. Thiết bị phải được kết nối Internet trước khi có thể hoàn tất quá trình cài đặt. Nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị của mình sau khi cài lại.
  • Sửa chữa phần mềm: Sử dụng phần mềm Xperia™ Companion để thực hiện sửa chữa phần mềm.

Note

Đối với Trình quản lý Thiết bị Android™, sẽ cần phải nhập thông tin từ một tài khoản Google™. Đó có thể là bất kỳ tài khoản Google™ nào mà bạn đã thiết lập trên thiết bị với tư cách là chủ sở hữu. Nếu không thể cung cấp thông tin tài khoản thích hợp trong quá trình cài đặt, bạn sẽ hoàn toàn không thể sử dụng thiết bị.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy