account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Kiểm soát sử dụng dữ liệu

Việc điều chỉnh cài đặt sử dụng dữ liệu có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn việc sử dụng dữ liệu nhưng không thể đảm bảo tránh phải trả thêm phí.

Cách bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu

 1. Từ Màn hình chính, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 3. Nhấn vào thanh trượt Lưu lượng dữ liệu di động để bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu.
 4. Chọn một thẻ SIM để bật kết nối mạng dữ liệu di động.

Tip

Khi tắt lưu lượng dữ liệu, thiết bị của bạn vẫn có thể thiết lập các kết nối ‎Wi-Fi‎ và Bluetooth®.

Cách đặt cảnh báo mức sử dụng dữ liệu

 1. Đảm bảo rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
 2. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
 3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 4. Chọn một thẻ SIM.
 5. Để đặt mức độ cảnh báo, hãy kéo vạch cảnh bảo đến giá trị mong muốn. Bạn cũng có thể nhập giới hạn dữ liệu theo cách thủ công bằng cách nhấn vào số được hiển thị bên cạnh dòng. Bạn sẽ nhận được một thông báo cảnh báo khi lưu lượng dữ liệu đạt tới mức bạn đã đặt.

Cách đặt giới hạn mức sử dụng dữ liệu di động

 1. Đảm bảo rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
 2. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
 3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 4. Nhấn vào tab Di động.
 5. Chọn một thẻ SIM.
 6. Nhấn vào thanh trượt bên cạnh Đặt giới hạn dữ liệu di động để bật chức năng này, sau đó nhấn vào thanh trượt OK.
 7. Để đặt giới hạn mức sử dụng dữ liệu di động, hãy kéo vạch giới hạn dữ liệu đến giá trị mong muốn. Bạn cũng có thể đặt giới hạn dữ liệu theo cách thủ công bằng cách nhấn vào số được hiển thị bên cạnh dòng.

Note

Khi mức sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt tới giới hạn đã đặt, thì lưu lượng dữ liệu di động trên thiết bị sẽ tắt tự động.

Cách kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

 1. Từ Màn hình chính, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 3. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn kiểm soát, rồi kéo thanh trượtHạn chế dữ liệu nền ứng dụng sang phải và nhấn OK.
 4. Để truy cập thêm các cài đặt cụ thể cho ứng dụng, nhấn Cài đặt ứng dụng và thực hiện các thay đổi bạn muốn.

Tip

Hiệu suất hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

Cách kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Hiển thị Wi-Fi.
 4. Để xem thông tin về lượng dữ liệu truyền qua ‎Wi-Fi‎ , hãy nhấn vào tab Wi-Fi.
 5. Để xem thông tin về lượng dữ liệu truyền qua kết nối dữ liệu di động, hãy nhấn vào tab Di động.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy