account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Gọi điện

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng cách bấm số điện thoại theo cách thủ công, bằng cách nhấn số được lưu trong danh bạ hoặc nhấn số điện thoại trong màn hình nhật ký cuộc gọi. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng quay số thông minh để tìm nhanh các số điện thoại trong danh bạ và nhật ký cuộc gọi bằng cách nhập một phần số hoặc tên liên lạc và chọn từ các gợi ý xuất hiện.

Thực hiện cuộc gọi trên Điện thoại thông minh Sony

1 Xem thêm tùy chọn
2 Xóa số
3 Bàn phím quay số
4 Nút gọi

Cách mở bàn phím quay số

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn vào Icn sony app dialer.
 3. Nếu bàn phím quay số không xuất hiện, nhấn vào Icn sony call dialpad pressed.

Cách bấm số điện thoại

 1. Từ Màn hình chính, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Icn sony app dialer.
 3. Nếu nhật ký cuộc gọi xuất hiện, hãy nhấn Icn sony call dialpad pressed để hiển thị bàn phím quay số.
 4. Nhập số điện thoại và nhấn Icn sony call slider answer.

Tip

Để xóa số đã nhập sai, hãy nhấn Icn sony delete phone number blk.

Cách gọi điện bằng chức năng quay số thông minh

 1. Từ Màn hình chính, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Icn sony app dialer.
 3. Nếu nhật ký cuộc gọi xuất hiện, hãy nhấn Icn sony call dialpad pressed để hiển thị bàn phím quay số.
 4. Sử dụng bàn phím quay số để nhập các chữ cái hoặc số tương ứng với liên lạc bạn muốn gọi. Khi bạn nhập từng chữ cái hoặc số, danh sách các nội dung có thể trùng khớp sẽ xuất hiện.
 5. Nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi.

Cách gọi điện quốc tế

 1. Từ Màn hình chính, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Icn sony app dialer. Nhật ký cuộc gọi được hiển thị.
 3. Nhấn Icn sony call dialpad pressed để hiển thị bàn phím quay số.
 4. Chạm và giữ vào 0, cho đến khi dấu “+” xuất hiện.
 5. Nhập mã quốc gia, mã vùng không có các số 0 ở đầu, sau đó nhập số điện thoại. Sau đó nhấn Icn sony call slider answer.

Cách thêm số quay trực tiếp vào Màn hình chủ

 1. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, cho đến khi thiết bị rung và menu tùy chỉnh xuất hiện.
 2. Trong menu tùy chỉnh, nhấn Tiện ích > Phím tắt.
 3. Di chuyển qua danh sách các ứng dụng và chọn Quay số Trực tiếp.
 4. Chọn liên lạc và số bạn muốn sử dụng làm số quay trực tiếp.

Hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của mình trên thiết bị của người nhận cuộc gọi khi bạn gọi cho họ.

Cách hiện hoặc ẩn số điện thoại của bạn trong cuộc gọi đi

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Cuộc gọi > Cài đặt bổ sung > ID người gọi và chọn một tùy chọn.

Note

Không phải nhà cung cấp dịch vụ mạng nào cũng đưa ra tùy chọn này.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy