account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Đồng bộ hóa với tài khoản trực tuyến

  Đồng bộ hóa thiết bị của bạn với danh bạ, email, sự kiện lịch và thông tin khác từ các tài khoản trực tuyến, như tài khoản email Gmail™ và Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa dữ liệu cho các tài khoản đó bằng cách kích hoạt chức năng tự động đồng bộ hóa. Hoặc bạn có thể đồng bộ hóa thủ công từng tài khoản.

  Cách thiết lập tài khoản trực tuyến để đồng bộ hóa

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Nhấn Cài đặt > Tài khoản > Thêm tài khoản, sau đó chọn tài khoản bạn muốn thêm.
  3. Làm theo các hướng dẫn để tạo tài khoản hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

  Cách đồng bộ hóa thủ công với tài khoản trực tuyến

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal > Cài đặt > Tài khoản.
  2. Dưới mục Tài khoản, hãy nhấn vào tên của tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa với. Một danh sách các mục sẽ xuất hiện cho biết những nội dung nào có thể được đồng bộ hóa với tài khoản.
  3. Nhấn vào các mục bạn muốn đồng bộ hóa.

  Cách xóa tài khoản trực tuyến

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal > Cài đặt > Tài khoản.
  2. Dưới mục Tài khoản hãy nhấn vào tên của tài khoản bạn muốn gỡ bỏ.
  3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Xóa tài khoản.
  4. Nhấn Xóa tài khoản một lần nữa để xác nhận.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy