account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sao lưu danh bạ

  Bạn có thể sử dụng bộ nhớ trong, thẻ nhớ hoặc thẻ SIM để sao lưu danh bạ. Xem Chuyển danh bạ để biết thêm thông tin về cách khôi phục danh bạ vào thiết bị của bạn.

  Cách xuất tất cả danh bạ vào thẻ nhớ

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Xuất danh bạ > Thẻ SD.
  3. Nhấn OK.

  Cách xuất danh bạ sang thẻ SIM

  Note

  Khi bạn xuất danh bạ sang thẻ SIM, không phải mọi thông tin đều có thể được xuất theo. Vấn đề này là do hạn chế về bộ nhớ trên các thẻ SIM.

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Bấm Icn sony key menu, sau đó nhấn Xuất danh bạ > SIM.
  3. Đánh dấu các liên lạc bạn muốn xuất ra, hoặc nhấn Chọn hết nếu bạn muốn xuất ra toàn bộ danh bạ.
  4. Nhấn Xuất.
  5. Chọn Thêm các liên lạc nếu bạn muốn thêm các liên lạc vào danh bạ hiện hữu trên thẻ SIM, hoặc chọn Thay thế tất cả liên lạc nếu bạn muốn thay thế danh bạ hiện có trên thẻ SIM.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Close Đóng
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy