account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sử dụng nhật ký cuộc gọi

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia M2 Aqua

  Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem các cuộc gọi bị nhỡ Icn sony call log header missed call, cuộc gọi đã nhận Icn sony call log header incoming call và cuộc gọi đã quay số Icn sony call log header outgoing call.

  Cách mở nhật ký cuộc gọi

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn vào Icn sony app dialer.
  3. Nếu nhật ký cuộc gọi không xuất hiện, nhấn vào Icn sony key and back.

  Cách xem các cuộc gọi nhỡ

  1. Khi có cuộc gọi nhỡ, Icn sony call log header missed call xuất hiện trên thanh trạng thái. Kéo thanh trạng thái xuống dưới.
  2. Nhấn Cuộc gọi nhỡ.

  Cách gọi đến một số từ nhật ký cuộc gọi

  • Nhấn vào số.

  Tip

  Để chỉnh sửa số trước khi gọi, chạm và giữ số trong nhật ký cuộc gọi, rồi nhấn vào Sửa số trước khi gọi.

  Cách thêm số từ nhật ký cuộc gọi vào danh bạ

  1. Chạm và giữ vào số được hiển thị trong nhật ký cuộc gọi, rồi nhấn vào Thêm vào Danh bạ.
  2. Chọn liên lạc hiện có mà bạn muốn thêm số hoặc nhấn vào Tạo liên lạc mới.
  3. Sửa thông tin chi tiết của liên lạc, rồi nhấn vào LƯU.

  Cách xem các tùy chọn nhật ký cuộc gọi

  • Khi nhật ký cuộc gọi mở ra, nhấn vào Icn sony key menu.

  Tip

  Bạn còn có thể truy cập vào cài đặt cuộc gọi chung bằng hướng dẫn ở trên.


  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!