account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Đồng bộ hóa với Microsoft® Exchange ActiveSync®

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia M2 Aqua

  Nếu công ty của bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync, thì bạn có thể truy cập thư email, cuộc hẹn theo lịch và danh bạ công ty trực tiếp trên thiết bị. Sau khi cài đặt, bạn có thể tìm thông tin của mình trong các ứng dụng Email, LịchDanh bạ.

  Cách thiết lập tài khoản EAS để đồng bộ hóa

  1. Hãy bảo đảm rằng bạn có sẵn các thông tin chi tiết về miền và máy chủ (do quản trị viên mạng công ty của bạn cung cấp).
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  3. Nhấn Cài đặt > Tài khoản > Thêm tài khoản > Exchange ActiveSync.
  4. Nhập địa chỉ email công ty và mật khẩu.
  5. Nhấn Tiếp theo. Thiết bị sẽ bắt đầu truy xuất thông tin tài khoản của bạn. Nếu xảy ra lỗi, hãy nhập thủ công chi tiết về miền và máy chủ cho tài khoản của bạn, rồi nhấn Tiếp theo.
  6. Nhấn OK để cho phép máy chủ công ty kiểm soát thiết bị của bạn.
  7. Chọn loại dữ liệu bạn muốn đồng bộ hóa với thiết bị, như danh bạ và mục nhập lịch.
  8. Nếu muốn, hãy kích hoạt tài khoản quản trị viên của thiết bị để cho phép máy chủ công ty kiểm soát một số tính năng bảo mật nhất định trên thiết bị của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể cho phép máy chủ công ty đặt quy tắc mật khẩu và đặt chức năng mã hóa lưu trữ.
  9. Khi quá trình thiết lập hoàn tất, hãy nhập tên cho tài khoản công ty.

  Note

  Khi bạn thay đổi mật khẩu đăng nhập cho tài khoản EAS trên máy tính, bạn sẽ phải đăng nhập lại vào tài khoản EAS trên thiết bị.

  Cách thay đổi cài đặt của tài khoản EAS

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Nhấn Email, sau đó nhấn Icn sony key menu.
  3. Nhấn Cài đặt và chọn tài khoản EAS, sau đó thay đổi cài đặt của tài khoản EAS theo ý muốn.

  Cách cài khoảng thời gian đồng bộ hóa cho một tài khoản EAS

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, gõ Icn sony home apptray normal.
  2. Email, sau đó gõ Icn sony key menu.
  3. Cài đặt và chọn một tài khoản EAS.
  4. Tần suất kiểm tra > Tần suất kiểm tra và chọn một tùy chọn khoảng thời gian.

  Cách xóa tài khoản EAS

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal > Cài đặt > Tài khoản.
  2. Trong Tài khoản, nhấn Exchange ActiveSync, sau đó chọn tài khoản EAS bạn muốn xóa.
  3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Xoá tài khoản.
  4. Nhấn Xoá tài khoản lần nữa để xác nhận.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!