account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Ứng dụng nhỏ

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia M2 Aqua

  Ứng dụng nhỏ là các ứng dụng thu nhỏ chạy phía trên các ứng dụng khác trong cùng một màn hình, nhằm cho phép bạn sử dụng tính năng đa tác vụ. Ví dụ: bạn có thể mở một trang web hiển thị chi tiết tỷ giá hối đoái rồi sau đó mở ứng dụng nhỏ Máy tính ở trên cùng của trang web và thực hiện các phép tính. Bạn có thể truy cập ứng dụng nhỏ qua thanh mục yêu thích. Để tải thêm các ứng dụng nhỏ xuống, hãy truy cập Google Play™.

  Scr sony generic small app bar

  Cách mở ứng dụng nhỏ

  1. Để làm thanh mục yêu thích xuất hiện, hãy bấm Icn sony key open recent apps.
  2. Nhấn vào ứng dụng nhỏ mà bạn muốn mở.

  Tip

  Bạn có thể mở một vài ứng dụng nhỏ cùng lúc.

  Cách đóng một ứng dụng nhỏ

  • Nhấn Icn sony btn close normal trên cửa sổ ứng dụng nhỏ.

  Cách tải về ứng dụng nhỏ

  1. Từ thanh mục yêu thích, nhấn Icn sony smallapps up, sau đó nhấn Icn sony browser add và nhấn Icn sony app market place.
  2. Tìm kiếm ứng dụng nhỏ mà bạn muốn tải về, sau đó làm theo hướng dẫn để tải ứng dụng đó về và hoàn tất cài đặt.

  Cách di chuyển một ứng dụng nhỏ

  • Khi ứng dụng nhỏ được mở ra, chạm và giữ góc trên cùng bên trái của ứng dụng nhỏ, sau đó di chuyển nó đến vị trí mong muốn.

  Cách thu nhỏ một ứng dụng nhỏ

  • Khi đang mở một ứng dụng nhỏ, hãy chạm và giữ góc bên trái trên cùng của ứng dụng nhỏ đó, sau đó kéo nó sang cạnh bên phải hoặc cạnh dưới màn hình.

  Cách sắp xếp lại ứng dụng nhỏ trong thanh mục yêu thích

  • Chạm và giữ ứng dụng nhỏ và kéo ứng dụng đó đến vị trí mong muốn.

  Cách xóa ứng dụng nhỏ khỏi thanh mục yêu thích

  1. Chạm và giữ ứng dụng nhỏ rồi kéo ứng dụng đó vào Icn sony small app delete.
  2. Nhấn OK.

  Cách phục hồi ứng dụng nhỏ đã xoá trước đây

  1. Mở thanh mục yêu thích rồi nhấn Icn sony smallapps up.
  2. Chạm và giữ ứng dụng nhỏ mà bạn muốn phục hồi, rồi kéo ứng dụng đó vào trong thanh mục yêu thích.

  Cách thêm một tiện ích dưới dạng ứng dụng nhỏ

  1. Để làm thanh mục yêu thích xuất hiện, hãy bấm Icn sony key open recent apps.
  2. Nhấn Icn sony smallapps up > Icn sony browser add > Icn sony screen options widgets.
  3. Chọn một tiện ích.
  4. Nhập tên cho tiện ích nếu muốn, sau đó nhấn OK.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!