account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Phím tắt và thư mục

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia M2 Aqua

  Sử dụng phím tắt và thư mục để quản lý ứng dụng và giữ cho Màn hình chủ gọn gàng.

  Scr sony homescreen folder and shortcut

  1 Truy cập ứng dụng bằng phím tắt
  2 Truy cập thư mục chứa các ứng dụng.

  Cách thêm phím tắt ứng dụng vào Màn hình chính

  1. Chạm và giữ ở một vùng trống trên Màn hình chủ, cho đến khi thiết bị rung và menu tùy chỉnh xuất hiện.
  2. Trong menu tùy chỉnh, nhấn vào Tiện ích & Ứng dụng > Ứng dụng.
  3. Di chuyển qua danh sách các ứng dụng và chọn một ứng dụng. Ứng dụng đã chọn sẽ được thêm vào Màn hình chủ.

  Tip

  Hoặc, ở bước 3, bạn có thể nhấn vào Tiện ích & Ứng dụng > Phím tắt, sau đó chọn ứng dụng từ danh sách có sẵn. Nếu bạn sử dụng phương thức này để thêm phím tắt, thì một số ứng dụng có sẵn sẽ cho phép bạn thêm chức năng cụ thể vào phím tắt.

  Cách di chuyển mục trên Màn hình chính

  • Chạm và giữ vào mục cho đến khi mục đó được chọn, rồi kéo mục đến vị trí mới.

  Cách xóa mục từ Màn hình chính

  • Chạm và giữ một mục đến khi mục đó được chọn, rồi kéo mục vào Icn sony menu delete homescreen.

  Cách tạo thư mục trên Màn hình chính

  • Chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng hoặc một phím tắt cho đến khi mục đó được chọn, rồi kéo và thả mục lên trên một biểu tượng ứng dụng hoặc phím tắt khác.

  Cách thêm mục vào thư mục trên Màn hình chính

  • Chạm và giữ một mục đến khi mục đó được chọn, rồi kéo mục vào thư mục.

  Cách đổi tên thư mục trên màn hình Chủ

  1. Nhấn vào thư mục để mở.
  2. Nhấn vào thanh tựa đề của thư mục để hiển thị trường Tên thư mục.
  3. Nhập tên mới của thư mục và nhấn Xong.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!