account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
    Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
    Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

    Khóa màn hình

    Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia M2 Aqua
    Có một vài cách để khóa màn hình. Mức độ bảo mật của từng loại khóa được liệt kê theo thứ tự từ yếu nhất tới mạnh nhất:
    • Vuốt– không có bảo vệ, nhưng bạn sẽ truy cập nhanh vào Màn hình chủ
    • Mẫu hình – dùng ngón tay vẽ một mẫu hình đơn giản để mở khóa thiết bị
    • PIN – nhập một mã PIN dạng số có ít nhất bốn chữ số để mở khóa thiết bị
    • Mật khẩu – nhập một mật khẩu dạng chữ và số để mở khóa thiết bị

    Note

    Điều quan trọng là bạn phải nhớ mẫu hình mở khóa màn hình, mã PIN hoặc mật khẩu của mình. Nếu bạn quên thông tin này, có thể sẽ không phục hồi được các dữ liệu quan trọng như danh bạ và tin nhắn.

    Note

    Nếu bạn đã thiết lập một tài khoản Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) trên thiết bị Xperia™ của mình, cài đặt bảo mật của EAS có thể hạn chế kiểu khóa màn hình duy nhất ở dạng dùng mã PIN hoặc mật khẩu. Điều này xảy ra khi người quản trị mạng của bạn chỉ định một kiểu khóa màn hình cụ thể cho tất cả các tài khoản EAS vì lý do bảo mật doanh nghiệp. Hãy liên hệ với người quản trị mạng của công ty hoặc tổ chức của bạn để xem thử các chính sách bảo mật mạng nào được thực hiện cho các thiết bị di động.

    Cách thay đổi loại khóa màn hình

    1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal .
    2. Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình.
    3. Làm theo hướng dẫn trên thiết bị và chọn loại khóa màn hình khác.

    Cách tạo mẫu khóa màn hình

    1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal .
    2. Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình > Mẫu.
    3. Làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

    Note

    Nếu mẫu khóa của bạn bị từ chối năm lần liên tiếp khi bạn cố gắng mở khóa thiết bị, bạn phải đợi 30 giây sau đó thử lại.

    Cách thay đổi mẫu khóa màn hình

    1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal .
    2. Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình.
    3. Vẽ hình mở khóa màn hình của bạn.
    4. Nhấn Mẫu và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

    Cách tạo mã PIN khóa màn hình

    1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal .
    2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình > Mã PIN.
    3. Nhập số PIN, sau đó nhấn Tiếp tục.
    4. Nhập lại và xác nhận số PIN, sau đó nhấn OK.
    5. Làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

    Cách tạo mật khẩu khóa màn hình

    1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
    2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình > Mật khẩu.
    3. Nhập mật khẩu, sau đó nhấn Tiếp tục.
    4. Nhập lại và xác nhận mật khẩu của bạn, sau đó nhấn OK.
    5. Làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

    Cách kích hoạt chức năng Vuốt mở khóa

    1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
    2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình.
    3. Vẽ hình mở khóa màn hình hoặc nhập PIN hay mật khẩu, nếu một trong các loại khóa màn hình này được bật.
    4. Nhấn vào Vuốt.

    Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
    Không
    Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
    Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
    Nộp
    Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!