account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Cài lại ứng dụng

Bạn có thể cài lại ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng dừng phản hồi hoặc gây sự cố cho thiết bị của bạn.

Cách đặt lại tùy chọn ứng dụng

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
 3. Nhấn vào Icn sony key menu, sau đó nhấn vào Đặt lại tùy chọn ứng dụng.

Note

Việc đặt lại tùy chọn ứng dụng không xóa bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khỏi thiết bị của bạn.

Cách xóa dữ liệu ứng dụng

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng rồi vuốt tới thẻ Tất cả.
 3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn XOÁ DỮ LIỆU.

Note

Khi bạn xóa dữ liệu ứng dụng, dữ liệu của ứng dụng được chọn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi thiết bị.

Note

Tùy chọn xóa dữ liệu ứng dụng không khả dụng cho mọi ứng dụng hoặc dịch vụ.

Cách xóa bộ nhớ đệm ứng dụng

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng rồi vuốt tới thẻ Tất cả.
 3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn XOÁ CACHE.

Note

Tùy chọn xóa bộ nhớ đệm ứng dụng không khả dụng cho mọi ứng dụng hoặc dịch vụ.

Cách xóa cài đặt mặc định của ứng dụng

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng rồi vuốt tới thẻ Tất cả.
 3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn XOÁ CÁC MẶC ĐỊNH.

Note

Tùy chọn xóa cài đặt mặc định của ứng dụng không khả dụng cho mọi ứng dụng hoặc dịch vụ.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy