account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Đọc và gửi tin nhắn

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia M2 Aqua

  Ứng dụng Nhắn tin sẽ hiển thị các tin nhắn của bạn dưới dạng hội thoại, nghĩa là mọi tin nhắn đi và đến từ một người cụ thể sẽ được gom vào một nhóm. Để gửi tin nhắn đa phương tiện, bạn cần phải chỉnh lại cài đặt MMS cho đúng trong thiết bị của mình. Xem phần Cài đặt Internet và MMS .

  Note

  Số lượng ký tự mà bạn có thể gửi trong một tin nhắn đơn tùy thuộc vào nhà khai thác mạng và ngôn ngữ bạn sử dụng. Kích thước tối đa của một tin nhắn MMS bao gồm kích thước của các tập tin media được thêm vào cũng tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết thêm thông tin.

  Tổng quan về nhắn tin trên Điện thoại thông minh Sony
  1 Quay lại danh sách cuộc trò chuyện
  2 Gọi người gửi tin nhắn
  3 Xem các tùy chọn khác
  4 Tin nhắn đã gửi và đã nhận
  5 Gửi tin nhắn hoàn chỉnh
  6 Trường nhập văn bản
  7 Thêm tập tin đính kèm

  Cách soạn và gửi tin nhắn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Biểu tượng màn hình ứng dụng trên Điện thoại thông minh Sony, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
  2. Nhấn vào Icn sony conv new message.
  3. Nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận hay thông tin liên lạc khác mà bạn đã lưu về người nhận, sau đó chọn từ danh sách hiện ra. Nếu người nhận không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập thủ công số điện thoại của người nhận.
  4. Nếu bạn muốn gửi tin nhắn nhóm, lặp lại quy trình đã được mô tả ở trên để thêm người nhận.
  5. Nhấn Soạn tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn.
  6. Nếu bạn muốn thêm tập tin đính kèm, hãy nhấn Icn sony menu attachment và chọn một tùy chọn.
  7. Để gửi tin nhắn, hãy nhấn Icn sony send message button.

  Tip

  Nếu bạn thoát khỏi tin nhắn trước khi gửi, thì tin nhắn đó sẽ được lưu thành tin nháp. Cuộc trò chuyện sẽ được thêm nhãn bằng từ Nháp:.

  Cách đọc tin nhắn đã nhận

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
  2. Nhấn vào đoạn hội thoại mong muốn.
  3. Nếu tin nhắn chưa được tải về, nhấn và giữ tin nhắn đó, sau đó nhấn Tải tin nhắn về.

  Tip

  Tất cả các tin nhắn đã nhận theo mặc định sẽ được lưu vào bộ nhớ thiết bị.

  Cách trả lời tin nhắn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
  2. Nhấn vào cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn.
  3. Nhập nội dung trả lời và nhấn Icn sony send message button.

  Cách gửi chuyển tiếp tin nhắn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Biểu tượng màn hình ứng dụng trên Điện thoại thông minh Sony, sau đó tìm và nhấn Biểu tượng nhắn tin trên Điện thoại thông minh Sony.
  2. Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn mà bạn muốn gửi chuyển tiếp.
  3. Chạm và giữ vào tin nhắn bạn muốn gửi chuyển tiếp, sau đó nhấn Chuyển tiếp tin nhắn.
  4. Nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận hay thông tin liên lạc khác mà bạn đã lưu về người nhận, sau đó chọn từ danh sách hiện ra. Nếu người nhận không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập thủ công số điện thoại của người nhận.
  5. Sửa tin nhắn nếu cần, sau đó nhấn Icn sony send message button.

  Cách lưu tập tin chứa trong tin nhắn nhận được

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
  2. Nhấn vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn mở.
  3. Nếu tin nhắn chưa được tải về, chạm và giữ vào tin nhắn đó, sau đó nhấn Tải tin nhắn về.
  4. Chạm và giữ tập tin muốn lưu, sau đó chọn đúng tùy chọn bạn muốn.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!