account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Quản lý tập tin bằng máy tính

  Sử dụng kết nối cáp USB giữa máy tính Windows® và thiết bị của bạn để chuyển và quản lý các tập tin. Sau khi hai thiết bị được kết nối, bạn có thể kéo và thả nội dung giữa thiết bị và máy tính hoặc giữa bộ nhớ trong của thiết bị và thẻ SD, bằng công cụ duyệt tập tin của máy tính.

  Nếu bạn sử dụng máy tính PC hoặc Apple® Mac®, bạn có thể dùng Xperia™ Companion để truy cập hệ thống tập tin trên thiết bị.

  Các chế độ kết nối USB

  Có hai chế độ kết nối USB để bạn sử dụng:

  Chế độ truyền media (MTP) Sử dụng MTP để quản lý tập tin, cập nhật phần mềm của thiết bị và kết nối qua WLAN. Chế độ USB này được sử dụng với máy tính Microsoft® Windows®. MTP được bật theo mặc định.
  Chế độ lưu trữ dung lượng lớn (MSC) Sử dụng MSC để quản lý các tập tin bằng máy tính MAC OS® và Linux không hỗ trợ MTP.

  Cách thay đổi chế độ kết nối USB

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB > Chế độ kết nối USB.
  3. Nhấn Chế độ truyền media (MTP) hoặc Chế độ lưu trữ dung lượng lớn (MSC).
  4. Nhấn OK.

  Quản lý tập tin bằng máy tính qua kết nối không dây

  Bạn có thể chuyển các tập tin giữa thiết bị của bạn và các thiết bị tương thích MTP khác, chẳng hạn như máy tính, bằng kết nối Wi-Fi®. Trước khi kết nối, bạn cần ghép nối hai thiết bị trước.

  Note

  Để sử dụng tính năng này, bạn cần thiết bị có bật Wi-Fi® hỗ trợ Truyền tải media, chẳng hạn như máy tính chạy Microsoft® Windows Vista® hoặc Windows® 7.

  Cách chuẩn bị để sử dụng thiết bị với máy tính qua mạng không dây

  1. Đảm bảo rằng chế độ Truyền tải media được bật trên thiết bị của bạn. Chế độ này thường được bật theo mặc định.
  2. Đảm bảo đang bật chức năng Wi-Fi® .
  3. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  4. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.
  5. Nhấn Ghép nối với PC, sau đó nhấn Kế tiếp.
  6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình thiết lập.

  Cách kết nối không dây với thiết bị đã ghép nối

  1. Đảm bảo rằng chế độ Truyền tải media được bật trên thiết bị của bạn. Chế độ này thường được bật theo mặc định.
  2. Đảm bảo rằng chức năng Wi-Fi® được bật.
  3. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  4. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.
  5. Chọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn kết nối rồi nhấn Kết nối.

  Cách ngắt kết nối khỏi thiết bị đã ghép nối

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.
  3. Chọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn ngắt kết nối.
  4. Nhấn Ngắt kết nối.

  Cách xóa ghép nối với một thiết bị khác

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.
  3. Chọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn xóa.
  4. Nhấn Hủy ghép nối.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Close Đóng
  Tìm sản phẩm của bạn
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy