account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Cài đặt tài khoản email

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia M2 Aqua

  Cách gỡ bỏ tài khoản email khỏi thiết bị

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Email.
  3. Bấm Icn sony key menu, sau đó nhấn Cài đặt.
  4. Chọn tài khoản bạn muốn gỡ bỏ.
  5. Nhấn Xoá tài khoản > OK.

  Cách thay đổi tần suất kiểm tra hộp thư đến

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Email.
  3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Cài đặt.
  4. Chọn tài khoản mà bạn muốn thay đổi tần suất kiểm tra hộp thư đến.
  5. Nhấn Tần suất kiểm tra > Tần suất kiểm tra và chọn một tùy chọn.

  Cách cài trả lời tự động Không ở Văn phòng trong tài khoản Exchange Active Sync

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Email.
  2. Bấm Icn sony key menu, rồi nhấn Cài đặt.
  3. Chọn tài khoản EAS (Exchange Active Sync) cho trường hợp bạn muốn cài tin nhắn trả lời tự động Không ở Văn phòng.
  4. Nhấn Vắng mặt ở văn phòng.
  5. Kéo thanh trượt bên cạnh Vắng mặt ở văn phòng sang bên phải để bật chức năng.
  6. Nếu cần, đánh dấu vào hộp kiểm Đặt khoảng thời gian và cài khoảng thời gian để tự động trả lời.
  7. Nhập tin nhắn Không ở Văn phòng của bạn trong ô nội dung văn bản.
  8. Nhấn OK để xác nhận.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!