account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Gọi điện từ tin nhắn

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia M2 Aqua

  Cách gọi cho người gửi tin nhắn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
  2. Nhấn vào cuộc trò chuyện và nhấn Icn sony btn detail call message, sau đó nhấn Icn sony btn detail call.

  Cách lưu số người gửi làm liên lạc

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn vào Icn sony app messaging.
  2. Nhấn Icn sony add contact from message > Lưu.
  3. Chọn liên lạc hiện có hoặc nhấn vào Tạo liên lạc mới.
  4. Sửa thông tin liên lạc và nhấn vào Lưu.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!