account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Quản lý pin và năng lượng

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia M2 Aqua

  Thiết bị của bạn có trang bị bộ pin gắn trong. Bạn có thể theo dõi việc tiêu thụ pin của mình cũng như những ứng dụng nào đang sử dụng nhiều năng lượng nhất. Bạn có thể xóa hoặc hạn chế các ứng dụng và kích hoạt một số chế độ tiết kiệm pin để tận dụng pin của mình. Bạn cũng có thể xem ước tính thời gian pin còn lại là bao lâu cũng như điều chỉnh cài đặt pin để cải thiện hiệu suất hoạt động và kéo dài thời lượng dùng pin lâu hơn.

  Cách quản lý tiêu thụ pin

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý pin > Mức tiêu hao ng lượng của ƯD. Nội dung tổng quan xuất hiện cho thấy những ứng dụng có mức lưu lượng dữ liệu cao hoặc bạn đã không sử dụng trong một thời gian dài.
  3. Xem lại thông tin đó, sau đó hành động theo yêu cầu, ví dụ như để gỡ cài đặt một ứng dụng hoặc hạn chế sử dụng nó.

  Cách xem ứng dụng nào sử dụng pin nhiều nhất

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý pin > Sử dụng pin.

  Cách xem thời gian dùng pin ước tính

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý pin.

  Chế độ tiết kiệm năng lượng

  Bạn có thể sử dụng một vài chế độ tiết kiệm năng lượng nếu muốn kéo dài thời gian sử dụng pin:

  Chế độ STAMINA
  Tắt ‎Wi-Fi®‎ và dữ liệu di động khi màn hình đang tắt và hạn chế hoạt động của phần cứng. Icn sony stamina on xuất hiện trong thanh trạng thái khi chế độ này có hiệu lực.
  Chế độ pin thấp
  Sửa đổi hoạt động của thiết bị, chẳng hạn như điều chỉnh độ sáng màn hình và cài đặt thời gian chờ của màn hình, khi mức pin xuống dưới tỷ lệ nào đó. Icn sony lbm on xuất hiện trong thanh trạng thái khi chế độ này có hiệu lực.
  Đưa d.liệu nền vào hàng
  Tối ưu hóa lưu lượng dữ liệu gửi đi khi màn hình đang tắt bằng cách gửi dữ liệu theo khoảng thời gian đã đặt trước.

  Cách kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý pin .
  3. Để kích hoạt chế độ ưa thích của bạn, hãy chọn tên chế độ và nhấn nút bật-tắt để kích hoạt chế độ được chọn, nếu cần.

  Tổng quan về tính năng của chế độ STAMINA

  Chế độ STAMINA có một số tính năng cho phép bạn tối ưu hiệu suất pin:

  Chế độ chờ mở rộng
  Ngăn ứng dụng dùng lưu lượng dữ liệu bằng cách tắt ‎Wi-Fi®‎ và dữ liệu di động khi màn hình đang tắt. Bạn có thể chọn một số ứng dụng và dịch vụ không tạm dừng khi tính năng này hoạt động.
  Đồng hồ STAMINA
  Giữ kết nối mạng ở trạng thái tạm dừng trong trường hợp bạn thường xuyên nhấn phím nguồn để kiểm tra thời gian.
  Sử dụng kéo dài
  Giới hạn hoạt động của phần cứng khi bạn đang sử dụng thiết bị.

  Cách kích hoạt các tính năng của chế độ STAMINA

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý pin , sau đó nhấn Chế độ STAMINA.
  3. Kích hoạt chế độ STAMINA nếu chế độ này đã bị hủy kích hoạt.
  4. Kéo các thanh trượt bên cạnh những tính năng bạn muốn kích hoạt, sau đó nhấn Kích hoạt, nếu được nhắc.

  Cách chọn ứng dụng nào sẽ chạy trong chế độ STAMINA

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý pin , sau đó nhấn Chế độ STAMINA.
  3. Kích hoạt chế độ STAMINA nếu chế độ này đã bị hủy kích hoạt.
  4. Đảm bảo rằng tính năng Chế độ chờ mở rộng đã bật, sau đó nhấn Các ứng dụng hoạt động ở chế độ chờ > Thêm các ứng dụng.
  5. Cuộn sang trái hoặc phải để xem mọi ứng dụng và dịch vụ, sau đó đánh dấu chọn các hộp kiểm liên quan cho những ứng dụng bạn muốn chạy.
  6. Khi bạn làm xong, nhấn Xong.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!