account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sao lưu danh bạ

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia M2 Aqua

  Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ, thẻ SIM hoặc thiết bị lưu trữ USB để sao lưu danh bạ. Hãy xem Chuyển danh bạ để biết thêm thông tin về cách phục hồi danh bạ vào thiết bị của bạn.

  Cách xuất tất cả danh bạ vào thẻ nhớ

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Xuất danh bạ > Thẻ SD.
  3. Nhấn OK.

  Cách xuất danh bạ sang thẻ SIM

  Note

  Khi bạn xuất danh bạ sang thẻ SIM, không phải mọi thông tin đều có thể được xuất theo. Vấn đề này là do hạn chế về bộ nhớ trên các thẻ SIM.

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Bấm Icn sony key menu, sau đó nhấn Xuất danh bạ > SIM.
  3. Đánh dấu các liên lạc bạn muốn xuất ra, hoặc nhấn Chọn hết nếu bạn muốn xuất ra toàn bộ danh bạ.
  4. Nhấn Xuất.
  5. Chọn Thêm các liên lạc nếu bạn muốn thêm các liên lạc vào danh bạ hiện hữu trên thẻ SIM, hoặc chọn Thay thế tất cả liên lạc nếu bạn muốn thay thế danh bạ hiện có trên thẻ SIM.

  Cách xuất tất cả các liên lạc sang thiết bị lưu trữ USB

  Note

  Khi xuất các liên lạc bằng phương thức này, trước tiên bạn phải kết nối thiết bị với một thiết bị lưu trữ USB, chẳng hạn như ổ đĩa flash hoặc ổ đĩa cứng ngoài, bằng cáp điều hợp USB Host. Hãy xem Kết nối thiết bị với phụ kiện USB để biết thêm thông tin về cách kết nối thiết bị với thiết bị lưu trữ USB.

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Xuất danh bạ> Bộ nhớ USB.
  3. Nhấn OK.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!