account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Chia sẻ kết nối dữ liệu di động

Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của mình với thiết bị khác bằng một vài cách:

 • Phương thức nối USB – chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với một máy vi tính bằng cáp USB.
 • Phương thức nối Bluetooth® – chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với tối đa năm thiết bị khác qua Bluetooth®.
 • Điểm truy cập ‎Wi-Fi®‎ di động – chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn đồng thời với tối đa 8 thiết bị khác, bao gồm những thiết bị hỗ trợ công nghệ WPS.

Cách chia sẻ kết nối dữ liệu bằng cáp USB

 1. Tắt tất cả các kết nối cáp USB với thiết bị.
 2. Nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB đi kèm với thiết bị.
 3. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 4. Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.
 5. Kéo thanh trượt bên cạnh Để TC Internet qua USB sang phải, sau đó nhấn OK nếu được nhắc. Icn sony stat sys tether usb sẽ được hiển thị trong thanh trạng thái khi bạn được kết nối.
 6. Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu, hãy kéo thanh trượt bên cạnh Để TC Internet qua USB sang trái hoặc rút cáp USB.

Note

Bạn không thể cùng lúc chia sẻ kết nối dữ liệu và thẻ SD của thiết bị qua cáp USB.

Cách chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với thiết bị Bluetooth® khác

 1. Hãy bảo đảm rằng thiết bị của bạn được ghép nối với thiết bị Bluetooth®, và lưu lượng dữ liệu di động được kích hoạt trên thiết bị của bạn.
 2. Thiết bị của bạn: Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 3. Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ và kéo thanh trượt bên cạnh Phương pháp nối Bluetooth sang phải.
 4. Thiết bị Bluetooth®: Thiết lập để thiết bị nhận kết nối mạng bằng Bluetooth®. Nếu thiết bị là máy tính, hãy tham khảo hướng dẫn liên quan để hoàn tất quá trình thiết lập. Nếu thiết bị chạy hệ điều hành Android™, hãy nhấn vào biểu tượng cài đặt bên cạnh tên thiết bị được ghép nối trong Cài đặt > Bluetooth > Thiết bị được ghép nối, sau đó đánh dấu hộp kiểm Truy cập Internet .
 5. Thiết bị của bạn: Đợi xuất hiện trong thanh trạng thái. Khi đó, quá trình thiết lập đã hoàn tất.
 6. Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu di động, hãy kéo thanh trượt bên cạnh Phương pháp nối Bluetooth sang trái.

Note

Chức năng Phương pháp nối Bluetooth bị tắt mỗi khi bạn tắt thiết bị hoặc tắt chức năng Bluetooth®.

Tip

Để biết thêm thông tin về việc ghép nối và bật dữ liệu di động, hãy xem Công nghệ không dây Bluetooth®Mạng riêng ảo (VPN) .

Cách sử dụng thiết bị như một điểm truy cập Wi-Fi® di động

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.
 3. Nhấn C.đặt điểm phát sóng Wi-Fi d.động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi.
 4. Nhập thông tin Tên mạng (SSID).
 5. Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường Bảo mật. Nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
 6. Nhấn Lưu.
 7. Nhấn Icn sony key and back, rồi kéo thanh trượt bên cạnh Điểm ph.sóng Wi-Fi DĐ sang phải.
 8. Nếu được nhắc, hãy nhấn OK để xác nhận. Icn sony stat sys tether wifi in manual sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái khi điểm truy cập ‎Wi-Fi®‎ di động có hiệu lực.
 9. Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu qua ‎Wi-Fi®‎, hãy kéo thanh trượt bên cạnh Điểm ph.sóng Wi-Fi DĐ sang trái.

Cách cho phép thiết bị được hỗ trợ WPS sử dụng kết nối dữ liệu di động của bạn

 1. Hãy bảo đảm rằng thiết bị của bạn đóng vai trò là điểm truy cập ‎Wi-Fi®‎ di động.
 2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 3. Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ > C.đặt điểm phát sóng Wi-Fi d.động.
 4. Kéo thanh trượt bên cạnh Có thể phát hiện sang phải.
 5. Trong Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi, hãy bảo đảm rằng điểm truy cập di động của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu.
 6. Nhấn Nút Đẩy WPS, rồi làm theo hướng dẫn liên quan. Hoặc, nhấn Icn sony key menu > Nhập mã PIN WPS, rồi nhập mã PIN xuất hiện trên thiết bị được hỗ trợ WPS.

Cách đổi tên hoặc bảo mật điểm truy cập Internet không dây di động

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.
 3. Nhấn C.đặt điểm phát sóng Wi-Fi d.động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi.
 4. Nhập Tên mạng (SSID) cho mạng.
 5. Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường Bảo mật.
 6. Nhập mật khẩu nếu yêu cầu.
 7. Nhấn Lưu.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy