account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sắp xếp tin nhắn

  Cách xóa một tin nhắn

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó tìm và nhấn .
  2. Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn mà bạn muốn xóa.
  3. Chạm và giữ tin nhắn muốn xóa, sau đó nhấn Xóa tin nhắn > XÓA.

  Cách xóa cuộc trò chuyện

  1. Từ Màn hình chính, nhấn , rồi tìm và nhấn .
  2. Nhấn , rồi nhấn Xóa cuộc trò chuyện.
  3. Đánh dấu các hộp kiểm cho các cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn > XÓA.

  Cách đánh dấu sao tin nhắn

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào .
  2. Nhấn vào cuộc trò chuyện bạn muốn mở.
  3. Chạm và giữ vào tin nhắn bạn muốn đánh dấu sao, sau đó nhấn vào Thêm sao.
  4. Để bỏ dấu sao của tin nhắn, hãy chạm và giữ tin nhắn được đánh dấu sao, sau đó nhấn vào Xóa sao.

  Cách xem tin nhắn được đánh dấu sao

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào .
  2. Nhấn vào rồi nhấn Thư được đánh dấu sao.
  3. Tất cả các tin nhắn được đánh dấu sao sẽ hiển thị trong danh sách.

  Cách tìm kiếm tin nhắn

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào .
  2. Nhấn vào .
  3. Nhập các từ khóa tìm kiếm của bạn. Các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trong danh sách.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy