account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Chia sẻ kết nối dữ liệu di động

  Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của mình với thiết bị khác bằng một vài cách:

  • Chia sẻ kết nối qua USB: chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với một máy vi tính bằng cáp USB.
  • Điểm truy cập ‎Wi-Fi di động: chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn đồng thời với tối đa 10 thiết bị khác đồng thời, bao gồm những thiết bị hỗ trợ công nghệ WPS.
  • Điểm truy cập Internet không dây di động một chạm: chạm vào thiết bị để bắt đầu chia sẻ kết nối di động qua ‎Wi-Fi .
  • Chia sẻ kết nối qua Bluetooth®: chia sẻ kết nối dữ liệu di động của bạn với tối đa bốn thiết bị khác qua Bluetooth®.

  Cách chia sẻ kết nối dữ liệu bằng cáp USB

  1. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB đi kèm với thiết bị.
  2. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.
  4. Nhấn vào thanh trượt Để TC Internet qua USB, sau đó nhấn OK nếu được nhắc. sẽ hiển thị trong thanh trạng thái sau khi bạn kết nối.
  5. Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu, nhấn vào thanh trượt Để TC Internet qua USB hoặc ngắt kết nối cáp USB.

  Bạn không thể cùng lúc chia sẻ kết nối dữ liệu và thẻ SD của thiết bị qua cáp USB.

  Cách chia sẻ kết nối di động qua phương thức nối Một chạm

  1. Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều đang hoạt động.
  2. Từ Màn hình chính, nhấn .
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ > Phương thức nối một chạm.
  4. Nhấn vào thanh trượt Điểm phát sóng di động để bật chức năng này.
  5. Áp lưng thiết bị vào nhau để vùng dò tìm NFC của cả hai thiết bị chạm vào nhau, rồi nhấn KẾT NỐI.

  Chức năng này chỉ hoạt động với các thiết bị cũng hỗ trợ phương thức nối ‎Wi-Fi NFC .

  Cách chia sẻ kết nối dữ liệu di động với thiết bị Bluetooth® khác

  1. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth® khác được ghép nối với nhau và lưu lượng dữ liệu di động được kích hoạt trên thiết bị của bạn.
  2. Thiết bị của bạn: Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ rồi nhấn vào thanh trượt Phương pháp nối Bluetooth để bật chức năng này.
  4. Thiết bị Bluetooth®: Thiết lập thiết bị để máy có kết nối mạng bằng cách sử dụng Bluetooth®. Nếu thiết bị là một máy tính, hãy tham khảo các hướng dẫn liên quan để hoàn tất việc thiết lập. Nếu thiết bị chạy hệ điều hành Android™, hãy nhấn vào biểu tượng cài đặt bên cạnh tên của thiết bị được ghép nối trong Cài đặt > Bluetooth > Thiết bị được ghép nối, sau đó đánh dấu hộp kiểm Truy cập Internet.
  5. Thiết bị của bạn: Chờ xuất hiện trên thanh trạng thái. Sau khi xuất hiện, quá trình cài đặt đã hoàn tất.
  6. Nhấn lại vào thanh trượt Phương pháp nối Bluetooth để tắt chức năng.

  Chức năng Phương pháp nối Bluetooth bị tắt mỗi khi bạn tắt thiết bị hoặc tắt chức năng Bluetooth®.

  Cách sử dụng thiết bị như một điểm truy cập Wi-Fi di động

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.
  3. Nhấn Cài đặt điểm phát sóng di động > Cấu hình điểm phát sóng.
  4. Nhập thông tin Tên mạng (SSID).
  5. Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường Bảo mật. Nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
  6. Nhấn Lưu.
  7. Nhấn , sau đó nhấn vào thanh trượt Điểm phát sóng di động để bật chức năng này.
  8. Nếu được nhắc, hãy nhấn OK để xác nhận. xuất hiện trên thanh trạng thái sau khi điểm truy cập ‎Wi-Fi di động hoạt động.

  Cách cho phép thiết bị hỗ trợ WPS sử dụng kết nối dữ liệu di động của bạn

  1. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang đóng vai trò là điểm phát sóng di động.
  2. Từ Màn hình chính, nhấn vào .
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ > Cài đặt điểm phát sóng di động.
  4. Trong Cấu hình điểm phát sóng, hãy bảo đảm rằng điểm phát sóng di động của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu.
  5. Bật Có thể phát hiện nếu cài đặt này đã bị tắt.
  6. Nhấn Nút Đẩy WPS, rồi làm theo hướng dẫn liên quan. Hoặc, nhấn > WPS PIN Entry, rồi nhập mã PIN xuất hiện trên thiết bị được hỗ trợ WPS.

  Cách đổi tên hoặc bảo mật Điểm truy cập Internet không dây

  1. Từ Màn hình chính, nhấn .
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.
  3. Nhấn Cài đặt điểm phát sóng di động > Cấu hình điểm phát sóng.
  4. Nhập thông tin Tên mạng (SSID).
  5. Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường Bảo mật.
  6. Nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
  7. Nhấn Lưu.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Close Đóng
  Tìm sản phẩm của bạn
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy