account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Khóa màn hình

  Hiện có một số tùy chọn khóa màn hình. Mức độ bảo mật của từng loại khóa được liệt kê bên dưới theo thứ tự từ yếu nhất tới mạnh nhất:
  • Vuốt: không bảo vệ, nhưng bạn có thể truy cập nhanh vào Màn hình chủ.
  • Hình: vẽ hình đơn giản bằng ngón tay để mở khóa thiết bị.
  • PIN: nhập mã PIN có ít nhất bốn chữ số để mở khóa thiết bị.
  • Mật khẩu: nhập mật khẩu gồm chữ và số để mở khóa thiết bị.

  Điều quan trọng là bạn phải nhớ hình, mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình của mình. Nếu bạn quên thông tin này, có thể sẽ không phục hồi được các dữ liệu quan trọng như danh bạ và tin nhắn. Nếu bạn đã thiết lập tài khoản Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) trên thiết bị Xperia™ của mình, cài đặt bảo mật EAS có thể giới hạn loại màn hình khóa xuống chỉ còn mã PIN hay mật khẩu. Điều này xảy ra khi quản trị viên mạng của bạn chỉ định một kiểu màn hình khóa cho tất cả các tài khoản EAS vì lý do bảo mật cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ với người quản trị mạng của công ty hoặc tổ chức của bạn để xem thử các chính sách bảo mật mạng nào được thực hiện cho các thiết bị di động.

  Để biết thêm cài đặt cho mỗi loại khóa màn hình, nhấn bên cạnh Khóa màn hình.

  Cách thay đổi loại khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn .
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình.
  3. Chọn một tùy chọn và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

  Cách tạo hình khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn .
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình > Mẫu.
  3. Chọn một tùy chọn và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

  Nếu bạn nhập hình mở khóa không chính xác năm lần liền một lúc, bạn phải đợi 30 giây trước khi thử lại.

  Cách thay đổi hình mở khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn .
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình.
  3. Vẽ hình mở khóa màn hình của bạn.
  4. Nhấn Mẫu, chọn một tùy chọn và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

  Cách tạo mã PIN khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn .
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình > Mã PIN.
  3. Chọn một tùy chọn. Nhập số PIN, sau đó nhấn TIẾP TỤC.
  4. Nhập lại và xác nhận số PIN, sau đó nhấn OK.

  Cách tạo mật khẩu khóa màn hình

  1. Từ Màn hình chính, nhấn .
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình > Mật khẩu.
  3. Chọn một tùy chọn và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

  Cách kích hoạt chức năng Vuốt mở khóa

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình.
  3. Vẽ hình mở khóa màn hình hoặc nhập PIN hay mật khẩu của bạn tùy theo việc bạn đã bật kiểu khóa màn hình nào.
  4. Nhấn Vuốt, sau đó nhấn CÓ, XÓA.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Close Đóng
  Tìm sản phẩm của bạn
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy