account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Cài lại ứng dụng

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia L1

  Bạn có thể cài lại ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng dừng phản hồi hoặc gây sự cố cho thiết bị của bạn.

  Cách đặt lại tùy chọn ứng dụng

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào .
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Nhấn , sau đó nhấn Đặt lại tùy chọn ứng dụng > Đặt lại ứng dụng.

  Việc đặt lại tùy chọn ứng dụng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khỏi thiết bị của bạn.

  Cách xóa dữ liệu ứng dụng

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào .
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn Lưu trữ > XÓA DỮ LIỆU > OK.

  Khi bạn xóa dữ liệu ứng dụng, các dữ liệu của ứng dụng đã chọn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi thiết bị của bạn. Tùy chọn xóa dữ liệu ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

  Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào .
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn Lưu trữ > XÓA CACHE.

  Tùy chọn xóa bộ nhớ cache ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

  Cách xóa cài đặt mặc định của ứng dụng

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào .
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn Mở theo mặc định > XÓA CÁC MẶC ĐỊNH.

  Tùy chọn xóa bộ nhớ cài đặt mặc định của ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.


  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!