account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Đọc và gửi tin nhắn

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia L1

  Ứng dụng Nhắn tin sẽ hiển thị các tin nhắn của bạn dưới dạng cuộc trò chuyện, nghĩa là mọi tin nhắn đi và đến từ một người cụ thể sẽ được nhóm lại với nhau.

  Số lượng ký tự mà bạn có thể gửi trong một tin nhắn tùy thuộc vào nhà khai thác mạng và ngôn ngữ bạn sử dụng. Kích thước tối đa của một tin nhắn MMS, bao gồm cả kích thước của các tập tin media được thêm vào, cũng tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết thêm thông tin.

  Tổng quan về nhắn tin
  1 Quay lại danh sách cuộc trò chuyện
  2 Gọi người gửi tin nhắn
  3 Xem thêm tùy chọn
  4 Tin nhắn đã gửi và nhận
  5 Gửi một tin nhắn hoàn chỉnh
  6 Thêm tập tin đính kèm

  Cách tạo và gửi tin nhắn

  1. Từ Màn hình chính, nhấn , rồi tìm và nhấn .
  2. Nhấn .
  3. Nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận, sau đó chọn trong số các đề xuất hiện ra. Nếu người nhận không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập số điện thoại của người nhận theo cách thủ công.
  4. Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho nhóm, hãy lặp lại quy trình được mô tả ở trên để thêm người nhận.
  5. Nhấn vào Soạn tin nhắn và nhập tin nhắn văn bản của bạn.
  6. Nếu bạn muốn thêm tập tin đính kèm, hãy chọn một tùy chọn đính kèm phù hợp.
  7. Để gửi tin nhắn, nhấn .

  Nếu bạn thoát khỏi tin nhắn trước khi gửi thì tin nhắn đó sẽ được lưu làm tin nhắn nháp. Cuộc trò chuyện đó sẽ được thêm nhãn với từ Nháp.

  Cách đọc tin nhắn đã nhận

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào .
  2. Nhấn vào đoạn hội thoại mong muốn.
  3. Nếu tin nhắn vẫn chưa được tải về, hãy nhấn vào tin nhắn đó.

  Mọi tin nhắn đã nhận đều sẽ được lưu vào bộ nhớ thiết bị theo mặc định.

  Cách trả lời tin nhắn

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào .
  2. Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn.
  3. Nhập nội dung trả lời và nhấn vào .

  Cách chuyển tiếp tin nhắn

  1. Từ Màn hình chính, nhấn , rồi tìm và nhấn .
  2. Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn mà bạn muốn chuyển tiếp.
  3. Chạm và giữ tin nhắn bạn muốn chuyển tiếp, sau đó nhấn vào Chuyển tiếp tin nhắn.
  4. Nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận, sau đó chọn trong số các đề xuất hiện ra. Nếu người nhận không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập số điện thoại của người nhận theo cách thủ công.
  5. Sửa tin nhắn nếu cần, sau đó nhấn vào .

  Cách lưu tập tin có trong tin nhắn đã nhận

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào .
  2. Nếu tin nhắn vẫn chưa được tải về, hãy nhấn vào tin nhắn đó.
  3. Chạm và giữ tập tin mà bạn muốn lưu, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!