account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Quản lý nội dung video

Cách xem thông tin về phim

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào Video.
  2. Nhấn vào để mở menu màn hình chủ rồi nhấn vào Thiết bị di động.
  3. Duyệt qua các loại khác nhau và tìm video mong muốn.
  4. Nhấn vào hình thu nhỏ của video.

Cách xóa video

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào Video.
  2. Nhấn vào để mở menu màn hình chủ rồi nhấn vào Thiết bị di động.
  3. Duyệt qua các loại khác nhau và tìm video mong muốn.
  4. Nhấn vào hình nhỏ của video rồi nhấn vào .
  5. Nhấn lại vào Delete để xác nhận.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy