account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Tránh các mục nhập trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia L1

  Nếu đồng bộ hóa danh bạ với tài khoản mới hoặc nhập thông tin liên hệ theo cách khác, bạn có thể bị trùng lặp các mục nhập trong ứng dụng Danh bạ. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể liên kết các mục nhập trùng lặp để tạo thành một mục nhập duy nhất. Nếu vô tình liên kết các mục nhập, bạn có thể hủy liên kết chúng lại sau.

  Cách liên kết liên lạc

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào rồi nhấn .
  2. Nhấn và giữ liên lạc mà bạn muốn liên kết với liên lạc khác.
  3. Đánh dấu hộp kiểm bên cạnh liên lạc mà bạn muốn liên kết.
  4. Nhấn , sau đó nhấn Liên kết. Thông tin từ liên lạc đầu tiên sẽ được hợp nhất với liên lạc thứ hai và các liên lạc đã liên kết sẽ được hiển thị dưới dạng một liên lạc trong danh sách Liên lạc.
  5. Nhấn Liên kết để xác nhận.

  Cách tách các liên lạc đã liên kết

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .
  2. Nhấn vào liên lạc đã liên kết mà bạn muốn sửa rồi nhấn .
  3. Nhấn , sau đó nhấn Hủy liên kết.
  4. Nhấn Hủy liên kết để xác nhận.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!