account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Cài đặt tài khoản email

  Cách xóa tài khoản email khỏi thiết bị của bạn

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .
  2. Tìm và nhấn Gửi email.
  3. Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt.
  4. Chọn tài khoản bạn muốn xóa.
  5. Nhấn Xóa tài khoản > OK.

  Cách thay đổi tần suất kiểm tra hộp thư đến

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .
  2. Tìm và nhấn Gửi email.
  3. Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt.
  4. Chọn tài khoản mong muốn.
  5. Nhấn Tần suất kiểm tra > Tần suất kiểm tra và chọn một tuỳ chọn.

  Cách đặt trả lời tự động Không ở văn phòng trong tài khoản Exchange ActiveSync

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó tìm và nhấn Gửi email.
  2. Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt.
  3. Chọn tài khoản EAS (Exchange ActiveSync) cho trường hợp bạn muốn cài tin nhắn trả lời tự động Không ở văn phòng.
  4. Nhấn Vắng mặt ở văn phòng.
  5. Nhấn vào thanh trượt để bật chức năng này.
  6. Nếu cần, đánh dấu vào hộp kiểm Đặt khoảng thời gian và đặt khoảng thời gian để tự động trả lời.
  7. Nhập tin nhắn Không ở văn phòng của bạn vào trường nội dung văn bản.
  8. Nhấn OK để xác nhận.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Close Đóng
  Tìm sản phẩm của bạn
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy