account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Chỉnh sửa video bằng ứng dụng Trình biên tập video

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia L1

  Bạn có thể chỉnh sửa các video bạn đã quay bằng camera của mình. Ví dụ, bạn có thể cắt bớt video đến độ dài mong muốn hoặc điều chỉnh tốc độ video. Sau khi bạn lưu video đã sửa, phiên bản gốc không thay đổi của video đó vẫn còn trên thiết bị của bạn.

  Cách cắt video

  1. Trong Album, tìm và nhấn vào video bạn muốn sửa.
  2. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn .
  3. Nếu được nhắc, hãy chọn Trình chỉnh sửa video, sau đó nhấn Cắt.
  4. Để di chuyển khung cắt tới phần khác của dòng thời gian, hãy chạm và giữ cạnh của khung cắt, rồi kéo tới vị trí mong muốn, sau đó nhấn Áp dụng.
  5. Để lưu bản sao của video đã cắt, nhấn Lưu.

  Cách điều chỉnh tốc độ video

  1. Trong Album, tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.
  2. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn .
  3. Nếu được nhắc, hãy chọn Trình chỉnh sửa video, sau đó nhấn Tốc độ.
  4. Chọn một tùy chọn, sau đó chạm và giữ cạnh của dòng thời gian và kéo tới vị trí mong muốn rồi nhấn Áp dụng.
  5. Để lưu bản sao của video đã sửa, nhấn Lưu.

  Cách chụp ảnh từ một video

  1. Trong Album, tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.
  2. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn .
  3. Nếu được nhắc, hãy chọn Trình chỉnh sửa video, sau đó nhấn Chụp ảnh.
  4. Với trợ giúp của các mũi tên hoặc bằng cách kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình, chọn khung yêu thích mà bạn muốn chụp rồi nhấn Lưu.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!