account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Cuộc gọi hội nghị

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia L1

  Với cuộc gọi hội nghị hoặc nhiều người tham gia, bạn có thể trò chuyện chung với hai người trở lên.

  Để biết chi tiết về số lượng người tham dự bạn có thể thêm vào cuộc gọi hội nghị, hãy liên lạc với nhà khai thác mạng của bạn.

  Cách thực hiện cuộc gọi hội nghị

  1. Trong khi đang gọi, hãy nhấn vào . Nhật ký cuộc gọi sẽ hiển thị.
  2. Để hiển thị bàn phím quay số, hãy nhấn vào .
  3. Quay số của người tham gia thứ hai và nhấn vào . Người tham gia đầu tiên sẽ tạm thời được đặt ở trạng thái giữ.
  4. Để thêm người tham gia thứ hai vào cuộc gọi và bắt đầu cuộc gọi hội nghị, hãy nhấn vào .
  5. Để thêm người tham gia khác vào cuộc gọi, hãy lặp lại các bước thích hợp được mô tả ở trên.

  Cách thực hiện cuộc trò chuyện riêng với một người tham gia cuộc gọi hội nghị

  1. Trong lúc cuộc gọi hội nghị đang diễn ra, nhấn Quản lý hội nghị.
  2. Nhấn vào nút riêng của người tham gia mà bạn muốn trò chuyện riêng.
  3. Để kết thúc cuộc trò chuyện riêng và trở lại cuộc gọi hội nghị, nhấn .

  Cách ngắt một thành viên khỏi cuộc gọi hội nghị

  1. Trong lúc cuộc gọi hội nghị đang diễn ra, nhấn Quản lý hội nghị.
  2. Nhấn bên cạnh người tham gia bạn muốn ngắt cuộc gọi.

  Cách̉ kết thúc cuộc gọi hội nghị

  • Khi đang thực hiện cuộc gọi hội nghị, nhấn .

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!