account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Hạn chế cuộc gọi

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia L1

  Bạn có thể chặn tất cả hoặc một số loại cuộc gọi đến và gọi đi nhất định. Nếu bạn đã nhận được mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ, bạn cũng có thể sử dụng danh sách Số quay số định sẵn (FDN) để hạn chế các cuộc gọi đi. Nếu đăng ký của bạn bao gồm dịch vụ thư thoại, bạn có thể gửi trực tiếp tất cả cuộc gọi đến từ một liên lạc cụ thể vào thư thoại.

  Không phải nhà khai thác mạng nào cũng hỗ trợ FDN. Liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để xác minh xem thẻ SIM hoặc dịch vụ mạng của bạn có hỗ trợ tính năng này không.

  Cách chặn cuộc gọi và tin nhắn từ một số cụ thể

  1. Từ Màn hình chính, nhấn .
  2. Tìm và nhấn > Cài đặt > Chặn số > Thêm số điện thoại.
  3. Nhập số điện thoại mà bạn muốn chặn cuộc gọi và tin nhắn rồi nhấn CHẶN .

  Cách bật hoặc tắt chế độ quay số định sẵn

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào .
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Cuộc gọi > Số quay định sẵn.
  3. Nếu bạn muốn bật chế độ quay số định sẵn, hãy chọn Kích hoạt quay số định sẵn. Nếu bạn muốn tắt chế độ quay số định sẵn, hãy chọn Tắt quay số định sẵn.
  4. Nhập mã PIN2 của bạn và nhấn OK.

  Cách truy cập danh sách người nhận cuộc gọi được chấp nhận

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào .
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Cuộc gọi.
  3. Nhấn vào Số quay định sẵn > Số quay định sẵn.

  Cách thay đổi PIN2 của thẻ SIM

  1. Từ Màn hình chính, nhấn .
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Cuộc gọi.
  3. Nhấn vào Số quay định sẵn > Thay đổi mã PIN2.
  4. Nhập PIN2 của thẻ SIM cũ và nhấn OK.
  5. Nhập PIN2 của thẻ SIM mới và nhấn OK.
  6. Xác nhận PIN2 mới và nhấn OK.

  Cách chuyển trực tiếp các cuộc gọi đến từ một liên lạc cụ thể vào thư thoại

  1. Từ Màn hình chính, nhấn .
  2. Tìm và nhấn .
  3. Chọn liên lạc mong muốn.
  4. Nhấn > .
  5. Đánh dấu hộp kiểm bên cạnh Các cuộc gọi tới thư thoại.
  6. Nhấn Lưu.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!