account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Chia sẻ kết nối dữ liệu di động

Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với một máy tính bằng cáp USB. Quá trình này được gọi là phương thức nối USB. Bạn cũng có thể chia dẻ kết nối dữ liệu của thiết bị với tối đa tám thiết bị khác cùng lúc bằng cách chuyển thiết bị thành một điểm truy cập ‎Wi-Fi®‎ di động. Khi kết nối dữ liệu di động của thiết bị được chia sẻ thành công, thiết bị chia sẻ có thể sử dụng kết nối dữ liệu của thiết bị, ví dụ: để lướt mạng Internet, tải về ứng dụng hoặc gửi và nhận email.

Note

Bạn có thể cần chuẩn bị máy tính để thiết lập kết nối mạng qua cáp USB. Truy cập www.android.com/tether để nhận thông tin mới nhất.

Cách chia sẻ kết nối dữ liệu bằng cáp USB

 1. Tắt tất cả kết nối cáp USB với thiết bị.
 2. Sử dụng cáp USB đi kèm thiết bị, kết nối thiết bị với máy tính.
 3. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 4. Tìm và nhấn Cài đặt > Khác… > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.
 5. Đánh dấu chọn hộp kiểm Để TC Internet qua USB, sau đó nhấn OK nếu được nhắc. Icn sony stat sys tether usb sẽ hiển thị trong thanh trạng thái sau khi bạn được kết nối.
 6. Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu, bỏ chọn hộp kiểm Để TC Internet qua USB hoặc ngắt kết nối cáp USB.

Note

Bạn không thể cùng lúc chia sẻ kết nối dữ liệu và thẻ SD của thiết bị qua cáp USB.

Cách sử dụng thiết bị như một điểm truy cập Wi-Fi® di động

 1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Khác… > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.
 3. Nhấn C.đặt điểm phát sóng Wi-Fi d.động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi.
 4. Nhập thông tin Tên mạng (SSID).
 5. Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường Bảo mật. Nhập mật khẩu nếu yêu cầu.
 6. Nhấn Lưu.
 7. Nhấn Icn sony key and back và đánh dấu chọn hộp kiểm Điểm ph.sóng Wi-Fi DĐ.
 8. Nếu được nhắc, hãy nhấn OK để xác nhận. Icn sony stat sys tether wifi in manual sẽ hiển thị trong thanh trạng thái sau khi điểm truy cập Internet không dây ‎Wi-Fi®‎ di động hoạt động.
 9. Để ngừng chia sẻ kết nối dữ liệu qua ‎Wi-Fi®‎, hãy bỏ chọn hộp kiểm Điểm ph.sóng Wi-Fi DĐ.

Cách đổi tên hoặc bảo mật điểm truy cập Internet không dây di động

 1. Từ Màn hình chính, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Khác… > Làm điểm t.cập Internet & p.sóng DÐ.
 3. Nhấn C.đặt điểm phát sóng Wi-Fi d.động > Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi.
 4. Nhập Tên mạng (SSID) cho mạng.
 5. Để chọn loại bảo mật, hãy nhấn vào trường Bảo mật.
 6. Nhập mật khẩu nếu yêu cầu.
 7. Nhấn Lưu.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy