account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Báo thức và đồng hồ

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng âm bất kỳ được lưu trong thiết bị làm âm báo thức. Báo thức không kêu nếu thiết bị của bạn đang tắt. Nhưng báo thức kêu khi thiết bị của bạn được cài ở chế độ im lặng.

Định dạng thời gian báo thức được hiển thị giống với định đạng bạn chọn cho cài đặt thời gian chung, chẳng hạn như 12 giờ hoặc 24 giờ.

Tổng quan về báo thức trên Điện thoại thông minh Sony

1 Truy cập màn hình chủ của báo thức
2 Xem đồng hồ thế giới và điều chỉnh cài đặt
3 Truy cập chức năng đồng hồ bấm giờ
4 Truy cập chức năng bộ đếm giờ
5 Mở cài đặt ngày và giờ cho đồng hồ
6 Bật hoặc tắt báo thức
7 Xem tùy chọn
8 Thêm báo thức mới

Cách cài một báo thức mới

 1. Từ Màn hình Chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Báo thức và đồng hồ.
 3. Nhấn Icn sonynew window holo dark.
 4. Nhấn Thời gian và điều chỉnh thời gian bằng cách cuộn lên và xuống.
 5. Nhấn Đặt.
 6. Nếu muốn, hãy chỉnh sửa cài đặt báo thức khác.
 7. Nhấn Hoàn thành.

Cách báo lại khi báo thức kêu

 • Nhấn Báo lại.

Cách tắt báo thức khi báo thức kêu

 • Trượt Icn sony stat notify alarm sang bên phải.

Cách sửa báo thức hiện có

 1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.
 3. Nhấn Hoàn thành.

Cách bật hoặc tắt báo thức

 • Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó kéo thanh trượt bên cạnh báo thức sang vị trí bật hoặc tắt.

Cách xóa báo thức

 1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó chạm và giữ báo thức mà bạn muốn xóa.
 2. Nhấn Xoá báo thức, sau đó nhấn .

Cách cài chuông cho báo thức

 1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Nhấn Âm báo thức và chọn một tùy chọn hoặc nhấn Icn sony alarm music để chọn từ các tập tin âm nhạc của bạn.
 3. Nhấn Hoàn thành hai lần.

Cách cài báo thức lặp lại

 1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Nhấn Lặp lại.
 3. Chọn các hộp kiểm cho ngày mong muốn, sau đó nhấn OK.
 4. Nhấn Hoàn thành.

Cách kích hoạt chức năng báo thức rung

 1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Chọn hộp kiểm Rung.
 3. Nhấn Hoàn thành.

Cách đặt báo thức kêu khi thiết bị ở chế độ im lặng

 1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Chọn hộp kiểm Báo thức ở c.độ im lặng, sau đó nhấn Hoàn thành.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy