account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Bộ nhớ và lưu trữ

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia E3

  Thiết bị của bạn có các loại bộ nhớ và khả năng lưu trữ khác nhau cho ảnh chụp, ứng dụng và các tập tin khác:

  • Bộ nhớ trong có dung lượng khoảng 1.7 GB và được dùng để lưu trữ nội dung đã chuyển hoặc tải về cùng với dữ liệu và cài đặt cá nhân. Ví dụ: báo thức, âm lượng và cài đặt ngôn ngữ, email, dấu trang, danh bạ, sự kiện lịch, ảnh chụp, video và nhạc.
  • Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ có thể tháo rời với dung lượng tối đa 32 GB để có thêm dung lượng lưu trữ. Hầu hết các ứng dụng đều có thể đọc dữ liệu từ thẻ nhớ nhưng chỉ có một số ứng dụng nhất định mới có thể lưu tập tin vào loại bộ nhớ này. Ví dụ: bạn có thể đặt để ứng dụng camera lưu trực tiếp ảnh chụp vào thẻ nhớ.
  • Bộ nhớ động (RAM) có dung lượng khoảng 1 GB và không thể sử dụng để lưu trữ. RAM được sử dụng để xử lý các ứng dụng đang chạy và hệ điều hành.

  Note

  Bạn có thể phải mua riêng thẻ nhớ.

  Đọc thêm về việc sử dụng bộ nhớ trong các thiết bị Android bằng cách tải về Bài viết hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn tại Tài liệu hỗ trợ.

  Cải thiện hiệu suất bộ nhớ

  Bộ nhớ trong thiết bị của bạn có xu hướng đầy do việc sử dụng thông thường. Nếu thiết bị bắt đầu chậm đi hoặc ứng dụng tắt đột ngột, bạn nên xem xét các điều sau:

  • Bộ nhớ trong luôn có trên 100 MB dung lượng trống và RAM luôn có trên 100 MB dung lượng trống.
  • Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn không sử dụng.
  • Xóa bộ nhớ cache cho tất cả các ứng dụng.
  • Gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về mà bạn không sử dụng.
  • Truyền ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ.
  • Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ nhớ, bạn có thể cần định dạng thẻ nhớ.

  Để xem trạng thái bộ nhớ

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, hãy nhấn Icn sony home apptray normal .
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Lưu trữ.

  Cách xem dung lượng RAM trống và đã sử dụng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng > Đang chạy.

  Cách xóa bộ nhớ cache cho tất cả các ứng dụng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Lưu trữ.
  3. Nhấn DL đã lưu trong bộ nhớ cache > OK.

  Note

  Khi bạn xóa bộ nhớ cache, bạn không mất bất kỳ thông tin hoặc cài đặt quan trọng nào.

  Cách truyền tập tin media tới thẻ nhớ

  1. Đảm bảo bạn có thẻ nhớ được lắp trong thiết bị.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Lưu trữ > Truyền dữ liệu sang thẻ SD.
  4. Chọn các loại tập tin bạn muốn truyền tới thẻ nhớ.
  5. Nhấn Chuyển.

  Cách dừng chạy ứng dụng và dịch vụ

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng > Đang chạy.
  3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn Ngừng.

  Cách định dạng thẻ nhớ

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Lưu trữ > Xoá thẻ SD.
  3. Để xác nhận, nhấn Xoá thẻ SD > Xoá mọi thứ

  Note

  Tất cả nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng. Đảm bảo rằng bạn đã tạo các bản sao dự phòng cho tất cả dữ liệu bạn muốn lưu trước khi định dạng thẻ nhớ. Để sao lưu nội dung của mình, bạn có thể sao chép sang máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý tập tin bằng máy tính .


  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!