account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Đồng bộ hoá với Microsoft® Exchange ActiveSync®

  Sử dụng tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync, bạn có thể truy cập thư email, cuộc hẹn theo lịch và danh bạ công ty trực tiếp trên thiết bị. Sau khi cài đặt, bạn có thể tìm thông tin của mình trong các ứng dụng Email, LịchDanh bạ.

  Cách thiết lập tài khoản EAS để đồng bộ hóa

  1. Đảm bảo rằng bạn có các thông tin chi tiết miền và máy chủ do quản trị viên mạng công ty của bạn cung cấp.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  3. Nhấn Cài đặt > Thêm tài khoản > Exchange ActiveSync.
  4. Nhập địa chỉ email công ty và mật khẩu.
  5. Nhấn Tiếp theo. Thiết bị bắt đầu truy lại thông tin tài khoản của bạn. Nếu xảy ra lỗi, nhập chi tiết miền và máy chủ cho tài khoản của bạn theo cách thủ công rồi nhấn Tiếp theo.
  6. Nhấn OK để cho phép máy chủ công ty điều khiển thiết bị của bạn.
  7. Chọn loại dữ liệu bạn muốn đồng bộ hóa với thiết bị như danh bạ và các mục nhập lịch.
  8. Nếu muốn, hãy kích hoạt quản trị viên thiết bị để cho phép máy chủ công ty kiểm soát một số tính năng bảo mật nhất định trên thiết bị của bạn. Ví dụ: bạn có thể cho phép máy chủ công ty đặt quy tắc mật khẩu và đặt mã hóa lưu trữ.
  9. Khi hoàn tất thiết lập, nhập tên cho tài khoản công ty.

  Note

  Khi bạn thay đổi mật khẩu đăng nhập cho tài hoản EAS trên máy tính, bạn phải đăng nhập lại vào tài khoản EAS trên thiết bị của bạn.

  Cách thay đổi cài đặt của tài khoản EAS

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Nhấn Email, sau đó nhấn Icn sony key menu.
  3. Nhấn Cài đặt và chọn tài khoản EAS, sau đó thay đổi cài đặt của tài khoản EAS theo ý muốn.

  Cách cài khoảng thời gian đồng bộ hóa cho một tài khoản EAS

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Nhấn Email, sau đó nhấn Icn sony key menu.
  3. Nhấn Cài đặt và chọn một tài khoản EAS.
  4. Nhấn Tần suất kiểm tra tài khoản > Tần suất kiểm tra và chọn một tùy chọn khoảng thời gian.

  Cách xóa tài khoản EAS

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal > Cài đặt.
  2. Trong Tài khoản, nhấn Exchange ActiveSync, sau đó chọn tài khoản EAS mà bạn muốn xóa.
  3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Xoá tài khoản.
  4. Nhấn lại Xoá tài khoản để xác nhận.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Close Đóng
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy