account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Công nghệ không dây Bluetooth®

  Công nghệ không dây Bluetooth®

  Sử dụng chức năng Bluetooth® để gửi các tập tin đến các thiết bị Bluetooth® tương thích khác hoặc để kết nối với các phụ kiện rảnh tay. Bật chức năng Bluetooth® trên thiết bị và tạo các kết nối không dây đến các thiết bị Bluetooth® tương thích khác, chẳng hạn như máy tính, phụ kiện rảnh tay và các loại điện thoại. Các kết nối Bluetooth® hoạt động tốt hơn trong khoảng 10 mét (1.005,84 cm) và không có vật rắn cản đường. Trong một số trường hợp bạn phải ghép nối thiết bị của mình với các thiết bị Bluetooth® khác theo cách thủ công.

  Note

  Khả năng tương tác và tương thích giữa các thiết bị Bluetooth® có thể khác nhau.

  Cách bật chức năng Bluetooth® và hiển thị thiết bị của bạn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt.
  3. Nhấn công tắc bật-tắt bên cạnh Bluetooth sao cho chức năng Bluetooth® được bật.
  4. Nhấn Bluetooth. Thiết bị của bạn và danh sách các thiết bị Bluetooth® sử dụng được xuất hiện.
  5. Nhấn vào tên thiết bị của bạn để hiển thị thiết bị đối với các thiết bị Bluetooth® khác.

  Cách điều chỉnh thời gian hiển thị thiết bị của bạn trên các thiết bị Bluetooth® khác

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Bluetooth.
  3. Bấm Icn sony key menu và chọn Hết thời gian chờ hiển thị.
  4. Chọn một tùy chọn.

  Đặt tên cho thiết bị

  Bạn có thể đặt tên cho thiết bị của mình. Tên này sẽ hiển thị cho các thiết bị khác thấy sau khi bạn đã bật chức năng Bluetooth® và thiết bị của bạn được cài ở chế độ hiển thị.

  Cách đặt tên cho thiết bị của bạn

  1. Đảm bảo chức năng Bluetooth® được bật.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Bluetooth.
  4. Nhấn Icn sony key menu, sau đó chọn Đổi tên điện thoại.
  5. Nhập tên cho thiết bị của bạn.
  6. Nhấn Đổi tên.

  Ghép nối với thiết bị Bluetooth® khác

  Khi bạn ghép nối thiết bị của bạn với thiết bị khác, ví dụ: kết nối thiết bị của bạn với bộ tai nghe Bluetooth® hoặc bộ thiết bị xe hơi Bluetooth® và sử dụng các thiết bị này để chia sẻ nhạc.

  Khi bạn ghép nối thiết bị của mình với thiết bị Bluetooth® khác, thiết bị của bạn sẽ ghi nhớ ghép nối này. Khi ghép nối thiết bị với thiết bị Bluetooth®, bạn có thể cần nhập mật mã. Thiết bị của bạn sẽ tự động thử mật mã chung 0000. Nếu mật mã này không hoạt động, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho thiết bị Bluetooth® của bạn để nhận được mật mã thiết bị. Bạn không cần nhập lại mật mã vào lần sau bạn kết nối thiết bị Bluetooth® được ghép nối.

  Note

  Một số thiết bị Bluetooth®, ví dụ như hầu hết bộ tai nghe Bluetooth® đòi hỏi bạn cả ghép và nối với thiết bị khác.

  Note

  Bạn có thể ghép nối thiết bị của mình với một số thiết bị Bluetooth®, nhưng bạn chỉ có thể kết nối tới một cấu hình Bluetooth® cùng lúc.

  Cách ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth® khác

  1. Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng Bluetooth® và hiển thị với các thiết bị Bluetooth® khác.
  2. Từ Màn hình chủ của thiết bị, nhấn Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Bluetooth. Tất cả các thiết bị Bluetooth® sử dụng được xuất hiện trong danh sách.
  4. Nhấn vào thiết bị Bluetooth® mà bạn muốn ghép nối.
  5. Nhập mật mã, nếu được yêu cầu, hoặc xác nhận cùng mật mã trên cả hai thiết bị. Bây giờ, thiết bị của bạn và thiết bị khác đã được ghép nối.

  Cách kết nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth® khác

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Bluetooth.
  3. Nhấn vào thiết bị Bluetooth® mà bạn muốn kết nối đến.

  Cách hủy ghép nối thiết bị Bluetooth®

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Bluetooth.
  3. Trong Thiết bị được ghép nối, nhấn Icn sony menu settings bên cạnh tên của thiết bị bạn muốn hủy ghép nối.
  4. Nhấn Huỷ ghép nối.

  Dùng công nghệ Bluetooth® để gửi và nhận các tập tin

  Chia sẻ tập tin với các thiết bị tương thích Bluetooth® khác như là điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể dùng chức năng Bluetooth® để gửi và nhận các loại mục, như là:
  • Ảnh chụp và video
  • Tập tin âm thanh và nhạc
  • Danh bạ
  • Trang web

  Cách gửi các loại mục bằng Bluetooth®

  1. Thiết bị nhận: Đảm bảo chức năng Bluetooth® đang bật và thiết bị đang được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth® khác.
  2. Thiết bị gửi: Mở ứng dụng có chứa loại mục mà bạn muốn gửi đi và cuộn đến mục đó.
  3. Tùy thuộc vào ứng dụng và loại mục bạn muốn gửi đi, bạn có thể cần phải, ví dụ như, chạm và giữ mục đó, mở mục đó, và bấm Icn sony home tap app share. Có thể có những cách khác để gửi một loại mục.
  4. Chọn Bluetooth.
  5. Bật Bluetooth®, nếu bạn được yêu cầu làm như vậy.
  6. Nhấn vào tên thiết bị nhận.
  7. Thiết bị nhận: Nếu được yêu cầu, hãy chấp nhận kết nối đó.
  8. Thiết bị gửi: Nếu được yêu cầu, hãy xác nhận việc truyền dữ liệu đến thiết bị nhận.
  9. Thiết bị nhận: Chấp nhận mục đang đến.

  Cách nhận các mục qua Bluetooth®

  1. Đảm bảo rằng chức năng Bluetooth® bật và hiển thị với các thiết bị Bluetooth® khác.
  2. Thiết bị gửi bắt đầu gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn.
  3. Nếu được nhắc, nhập cùng mật mã trên cả hai thiết bị hoặc xác nhận mật mã gợi ý.
  4. Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.
  5. Nhấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.
  6. Để xem tiến trình chuyển, kéo thanh trạng thái xuống dưới.
  7. Để mở một mục đã nhận, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo liên quan.

  Cách xem tệp bạn đã nhận được bằng Bluetooth®

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Bluetooth.
  3. Bấm Icn sony key menu và chọn Hiển thị các tệp đã nhận.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Close Đóng
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy