account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Thêm và sửa liên lạc

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia™ E1

  Cách thêm liên lạc

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn Icn sony btn add contact.
  3. Nếu bạn đã đồng bộ hoá danh bạ của mình với một hoặc nhiều tài khoản và bạn đang thêm liên lạc lần đầu tiên, bạn phải chọn tài khoản mình muốn thêm liên lạc này. Ngoài ra, nhấn Liên lạc điện thoại nếu bạn chỉ muốn sử dụng và lưu liên lạc này trên thiết bị của mình.
  4. Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc.
  5. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn Đã xong.

  Note

  Sau khi bạn chọn tài khoản đồng bộ hóa ở bước 3, tài khoản đó sẽ hiển thị là tài khoản mặc định được cung cấp trong lần tiếp theo bạn thêm liên lạc. Khi bạn lưu liên lạc vào một tài khoản cụ thể, tài khoản đó sẽ hiển thị là tài khoản mặc định để lưu trong lần tiếp theo bạn thêm liên lạc. Nếu bạn đã lưu liên lạc vào một tài khoản cụ thể và muốn thay đổi, bạn cần tạo liên lạc mới và chọn một tài khoản khác để lưu vào.

  Tip

  Nếu bạn thêm dấu cộng và mã quốc gia trước số điện thoại của liên lạc, bạn không cần sửa lại số này khi bạn gọi từ nước ngoài.

  Cách sửa liên lạc

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa rồi nhấn Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
  3. Sửa thông tin mong muốn.
  4. Khi bạn đã làm xong, nhấn Đã xong.

  Note

  Một số dịch vụ đồng bộ hoá không cho phép bạn sửa chi tiết liên lạc.

  Cách liên kết một hình ảnh với một liên lạc

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấn Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
  3. Nhấn Icn sony contact edit add photo và chọn cách mong muốn để thêm hình ảnh vào liên lạc.
  4. Khi bạn đã thêm hình ảnh, nhấn Đã xong.

  Tip

  Bạn vẫn có thể thêm hình ảnh vào liên lạc trực tiếp từ ứng dụng Album.

  Cách cá nhân hóa nhạc chuông cho liên lạc

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa, sau đó nhấn Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
  3. Nhấn Icn sony key menu > Đặt nhạc chuông.
  4. Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn Icn sony select own ringtone để chọn một tập tin nhạc đã lưu vào thiết bị của bạn, sau đó nhấn Đã xong.
  5. Nhấn Đã xong.

  Cách xoá danh bạ

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Chạm và giữ liên lạc mà bạn muốn xoá.
  3. Để xoá tất cả liên lạc, nhấn vào mũi tên hướng xuống để mở menu thả xuống, sau đó chọn Chọn hết.
  4. Nhấn Icn sony menu delete, sau đó nhấn Xoá.

  Cách chỉnh sửa thông tin liên lạc về bản thân

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn Tôi, sau đó nhấn Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
  3. Nhập thông tin mới và lưu các thay đổi nếu muốn.
  4. Khi bạn đã làm xong, nhấn Đã xong.

  Cách tạo liên lạc mới từ tin nhắn văn bản

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
  2. Nhấn Icn sony add contact from message > Lưu.
  3. Chọn liên lạc hiện có hoặc nhấn Tạo liên lạc mới.
  4. Sửa thông tin liên lạc và nhấn Đã xong.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!