account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Cá nhân hóa bàn phím ảo

Khi nhập văn bản bằng bàn phím ảo, bạn có thể truy cập cài đặt bàn phím và các cài đặt nhập văn bản khác, để, chẳng hạn, đặt các tùy chọn cho ngôn ngữ soạn thảo, tiên đoán văn bản và sửa lỗi. Bạn có thể nhận các gợi ý từ cho một ngôn ngữ mỗi lần, bằng cách hủy kích hoạt tính năng Phát hiện ngôn ngữ tự động.

Bàn phím có thể sử dụng nội dung văn bản bạn đã viết khi nhắn tin và trong các ứng dụng khác để học hỏi phong cách soạn thảo của bạn. Ngoài ra, còn có phần hướng dẫn Cá nhân hóa giúp bạn xem qua các cài đặt cơ bản nhất, để bạn có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng. Bạn có thể chọn sử dụng bàn phím khác và chuyển đổi giữa các bàn phím. Chẳng hạn, bạn có thể chọn bàn phím tiếng Trung của Xperia™ hoặc bàn phím tiếng Nhật của Xperia™.

Cách truy cập cài đặt bàn phím ảo

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Nhấn Icn sony menu settings, sau đó nhấn Cài đặt bàn phím và thay đổi cài đặt như mong muốn.
 3. Để thêm ngôn ngữ soạn thảo, nhấn Ngôn ngữ viết và chọn các hộp kiểm liên quan.
 4. Nhấn OK để xác nhận.

Cách thay đổi cài đặt gợi ý từ

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Nhấn Icn sony menu settings, sau đó nhấn Cài đặt bàn phím> Gợi ý từ.
 3. Chọn một tùy chọn.

Cách thay đổi ngôn ngữ viết bằng bàn phím ảo

 • Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy nhấn vào biểu tượng ngôn ngữ viết để thay đổi giữa các ngôn ngữ viết đã chọn. Chẳng hạn, hãy nhấn Icn sony textinput language en cho đến khi ngôn ngữ viết bạn muốn dùng xuất hiện.

Note

Tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã thêm nhiều ngôn ngữ nhập liệu.

Cách sử dụng kiểu viết của bạn

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Nhấn Icn sony menu settings, sau đó nhấn Cài đặt bàn phím > Sử dụng cách viết của tôi và chọn một nguồn.

Cách thay đổi cài đặt Phát hiện ngôn ngữ thông minh

Note

Chức năng Phát hiện ngôn ngữ thông minh có thể không khả dụng đối với mọi ngôn ngữ viết.

 1. Khi bàn phím ảo xuất hiện, hãy nhấn Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Nhấn Icn sony menu settings, sau đó nhấn Cài đặt bàn phím.
 3. Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng Phát hiện ngôn ngữ thông minh, hãy đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu hộp kiểm Phát hiện ngôn ngữ thông minh.

Cách chọn biến thể bố cục bàn phím

Note

Các biến thể bố cục dành cho bàn phím ảo có thể không khả dụng với tất cả các ngôn ngữ soạn thảo. Bạn có thể chọn các bố cục bàn phím khác nhau cho mỗi ngôn ngữ soạn thảo.

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy nhấn Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Nhấn Icn sony menu settings, sau đó nhấn Cài đặt bàn phím.
 3. Nhấn Ngôn ngữ viết, sau đó nhấn Icn sony text input kb layout bênh cạnh ngôn ngữ soạn thảo.
 4. Chọn một biến thể bố cục bàn phím.
 5. Nhấn OK để xác nhận.

Cách chọn bàn phím

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, hãy nhấn Icn sony select keyboard ở phía dưới cùng bên phải của màn hình.
 2. Chọn một tùy chọn.

Tip

Để bật thêm tùy chọn bàn phím, hãy nhấn Bàn phím khác, rồi kéo các thanh trượt thích hợp sang phải.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy