account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Chế độ Không làm phiền

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia C4 Dual

  Bạn có thể đặt thiết bị ở chế độ Không làm phiền và quyết định thời gian thiết bị ở chế độ Không làm phiền bằng cách thủ công. Bạn cũng có thể đặt sẵn thời điểm thiết bị tự động vào chế độ Không làm phiền.

  Cách kích hoạt chế độ Không làm phiền

  1. Kéo thanh trạng thái xuống để truy cập bảng Cài đặt nhanh.
  2. Tìm và nhấn vào Icn stat sys ringer do not disturb.
  3. Chọn một tùy chọn rồi nhấn Xong.

  Cách chuyển nhanh giữa chế độ Không làm phiền/Rung/Âm thanh

  1. Bấm phím tăng hoặc giảm âm lượng cho tới khi Icn sony sys ringer silent, Icn sony stat sys ringer vibrate hoặc Icn sony sound on hiển thị.
  2. Nhấn Icn sony stat sys ringer vibrate hoặc Icn sony sound on để chuyển nhanh giữa chế độ Rung/Âm thanh. Để kích hoạt chế độ Không làm phiền, bấm phím giảm âm lượng khi ở chế độ rung.

  Cách lên lịch cho các khoảng thời gian ở chế độ Không làm phiền

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Gián đoạn > Quy tắc tự động.
  3. Chọn thời gian hoặc sự kiện để lên lịch cho chế độ Không làm phiền hoặc thêm quy tắc mới.
  4. Nhập tên mong muốn cho quy tắc, sau đó nhấn OK.
  5. Tìm và nhấn Ngày và đánh dấu chọn các hộp kiểm cho những ngày có liên quan, sau đó nhấn Xong.
  6. Để điều chỉnh thời gian bắt đầu, nhấn Thời gian bắt đầu và chọn một giá trị, sau đó nhấn OK.
  7. Để điều chỉnh thời gian kết thúc, nhấn Thời gian kết thúc và chọn một giá trị, sau đó nhấn OK. Thiết bị của bạn sẽ ở chế độ Không làm phiền trong khoảng thời gian được chọn.

  Cài đặt ngoại lệ cho chế độ Không làm phiền

  Bạn có thể chọn loại thông báo được phép kêu ở chế độ Không làm phiền và bạn có thể lọc các trường hợp ngoại lệ dựa trên đối tượng gửi thông báo. Các loại trường hợp ngoại lệ phổ biến nhất bao gồm:
  • Sự kiện và lời nhắc
  • Cuộc gọi
  • Tin nhắn
  • Báo thức

  Cách cho phép các trường hợp ngoại lệ ở chế độ Không làm phiền

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Gián đoạn > Chỉ được phép trong Ưu tiên.
  3. Kéo thanh trượt bên cạnh tùy chọn mong muốn.

  Cách liên kết trường hợp ngoại lệ với các loại liên lạc cụ thể

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Gián đoạn > Chỉ được phép trong Ưu tiên.
  3. Nhấn Cuộc gọi hoặc Tin nhắn.
  4. Chọn một tùy chọn.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!