account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Sử dụng nhiều thẻ SIM

Thiết bị của bạn sẽ hoạt động khi được gắn một hoặc hai thẻ SIM. Bạn sẽ nhận được các thông tin trao đổi chiều đến cho cả hai thẻ SIM, cũng như có thể chọn số điện thoại nào sẽ được dùng để thực hiện việc trao đổi thông tin chiều đi. Trước khi có thể sử dụng cả hai thẻ SIM, bạn cần bật chúng và chọn thẻ SIM sẽ xử lý lưu lượng dữ liệu.

Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến thẻ SIM 1 sang thẻ SIM 2, khi thẻ SIM 1 không liên lạc được và ngược lại. Chức năng này được gọi là SIM Kép. Bạn phải kích hoạt thủ công chức năng này. Hãy xem Chuyển tiếp cuộc gọi .

Cách bật hoặc tắt tính năng sử dụng hai thẻ SIM

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Cài đặt SIM đôi.
  3. Kéo thanh trượt bên cạnh SIM1SIM2 sang phải hoặc sang trái.

Cách đổi tên thẻ SIM

  1. Từ Màn hình chủ, gõ Icn sony home apptray normal .
  2. Tìm và gõ Cài đặt > Cài đặt SIM đôi.
  3. Chọn một thẻ SIM và nhập tên mới cho nó.
  4. OK.

Cách chọn thẻ SIM xử lý lưu lượng dữ liệu

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Cài đặt SIM đôi > Thẻ SIM để truyền dữ liệu.
  3. Chọn thẻ SIM bạn muốn dùng cho lưu lượng dữ liệu, sau đó nhấn OK.

Tip

Để có tốc độ dữ liệu cao hơn, hãy chọn thẻ SIM hỗ trợ mạng di động nhanh nhất, như 3G.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy