account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Sử dụng Nhạc riêng để quản lý các bài hát

Xem tất cả chủ đề

Nhấn vào thẻ mục Nhạc riêng trong ứng dụng "WALKMAN" để xem tổng quan về tất cả các bài hát hiện có trong thiết bị của bạn. Trong Nhạc riêng, bạn có thể quản lý các album và danh sách nhạc, tạo các phím tắt, và sắp xếp nhạc theo tâm trạng và nhịp điệu.

Tổng quan về Nhạc riêng

Cổng thông tin âm nhạc trong Điện thoại thông minh Sony

1 Trở lại bài hát hiện thời
2 Duyệt theo album
3 Duyệt nhạc theo ca sĩ
4 Duyệt tất cả các danh sách nhạc
5 Duyệt các danh sách nhạc yêu thích của bạn
6 Thu thập các liên kết về âm nhạc và các nội dung khác liên quan mà bạn và bạn bè đã chia sẻ bằng các dịch vụ trực tuyến
7 Hình ảnh của ca sĩ đang phát nhạc (nếu có)
8 Quản lý và chỉnh sửa âm nhạc bằng Music Unlimited™
9 Phân loại nhạc của bạn bằng SensMe™ channels
10 Duyệt âm thanh theo bài hát

Cách thêm phím tắt cho một bài hát

  1. Trong Nhạc riêng, nhấn Icn sony music search album, Icn sony music library playlists, Icn sony music library tracks bg hoặc Icn sony music search artist, sau đó duyệt đến bài hát mà bạn muốn tạo phím tắt.
  2. Chạm và giữ tựa đề bài hát đó.
  3. Nhấn Thêm làm phím tắt. Phím tắt lúc này sẽ hiển thị trong màn hình chính phần Nhạc riêng.

Cách sắp xếp lại phím tắt

  • Trong Nhạc riêng, chạm và giữ một phím tắt cho đến khi nào nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó kéo mục đó đến một vị trí mới.

Cách xóa một phím tắt

  • Trong Nhạc riêng, chạm và giữ một phím tắt cho đến khi nào nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó kéo mục đó vào Icn sony menu delete.
NoteBạn chỉ có thể xóa các phím tắt do chính bạn tạo ra.

Cách cập nhật âm nhạc của bạn với thông tin mới nhất

  1. Trong Nhạc riêng, nhấn Icn sony key menu.
  2. Nhấn Tải về thông tin nhạc > Bắt đầu. Thiết bị của bạn sẽ tìm kiếm trực tuyến và tải về các ảnh bìa album và thông tin về bài hát mới nhất hiện có cho âm nhạc của bạn.
TipỨng dụng SensMe™ channels sẽ được kích hoạt sau khi bạn tải về các thông tin âm nhạc.

Phân loại nhạc của bạn bằng SensMe™ channels

Ứng dụng SensMe™ channels sẽ giúp sắp xếp nhạc của bạn theo tâm trạng và nhịp điệu. SensMe™ sẽ nhóm tất cả các bài hát vào thành một vài thể loại, hoặc theo các kênh để bạn có thể chọn nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn hoặc thời điểm trong ngày.

Cách kích hoạt ứng dụng SensMe™ channels

  • Trong Nhạc riêng, nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Tải về thông tin nhạc > Bắt đầu.
NoteỨng dụng này đòi hỏi phải có kết nối mạng Wi-Fi® hoặc kết nối di động.

Phát nhạc theo thứ tự ngẫu nhiên

Bạn có thể phát các bài hát trong danh sách nhạc theo thứ tự ngẫu nhiên. Một danh sách nhạc có thể là ví dụ như một danh sách nhạc bạn đã tự mình tạo ra hoặc một album.

Cách phát các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên

  1. Trong Nhạc riêng, nhấn Icn sony music search album và chuyển đến một album, hoặc nhấn Icn sony music library playlists và duyệt đến một danh sách nhạc.
  2. Nhấn vào ảnh bìa album rồi nhấn Icn sony actionlayer shuffle pressed để bật Chế độ phát ngẫu nhiên.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy