account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Xem ảnh và video trong tab Album của tôi

Xem tất cả chủ đề
Các ô sau đây có thể sử dụng được trong Album của tôi:
 • Album camera – xem toàn bộ ảnh và video được quay bằng camera của thiết bị.
 • Bộ nhớ trong – xem toàn bộ ảnh và video được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.
 • Thẻ SD của tôi – xem toàn bộ ảnh và video được lưu vào thẻ nhớ có thể tháo rời trong thiết bị.

Tổng quan về thẻ mục Album của tôi

Tổng quan về danh sách camera album trong Điện thoại thông minh Sony
1 Xem các ảnh chụp và video bằng dịch vụ trực tuyến PlayMemories.
2 Xem các ảnh chụp và video trên Facebook™.
3 Xem các ảnh chụp và video trong Picasa™.
4 Xem toàn bộ ảnh chụp và video đã được lưu vào thẻ nhớ tháo lắp được.
5 Xem toàn bộ ảnh chụp và video đã được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.
6 Xem tất cả các ảnh chụp có khuôn mặt.
7 Xem các ảnh chụp ở chế độ toàn cầu.
8 Xem các ảnh chụp trên bản đồ.
9 Xem toàn bộ các ảnh chụp và đoạn video được quay bằng camera của thiết bị.

Cách xem nội dung ở kiểu xem dạng danh sách trong hình xếp album Camera

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Album > Album của tôi > Album camera.
 3. Nhấn vào thư mục mà bạn muốn mở. Nội dung thư mục sẽ hiển thị ở dạng lưới theo thứ tự thời gian. Các video được chỉ báo bằng Icn sony semc music play normal.
 4. Nhấn vào một ảnh chụp hoặc video để xem nó.
 5. Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video kế tiếp. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp hoặc video trước đó.
TipNếu hướng màn hình không tự động thay đổi khi bạn xoay ngang thiết bị của mình, hãy đánh dấu chọn hộp kiểm Tự động xoay màn hình bên dưới Cài đặt > Màn hình.

Cách xem nội dung ở kiểu xem dạng danh sách trong hình xếp Bộ nhớ trong

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Album > Album của tôi > Bộ nhớ trong.
 3. Nhấn vào thư mục mà bạn muốn mở. Nội dung thư mục sẽ hiển thị ở dạng lưới theo thứ tự thời gian. Các video được chỉ báo bằng Icn sony semc music play normal.
 4. Nhấn vào một ảnh chụp hoặc video để xem nó.
 5. Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video kế tiếp. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp hoặc video trước đó.
TipNếu hướng màn hình không tự động thay đổi khi bạn xoay ngang thiết bị của mình, hãy đánh dấu chọn hộp kiểm Tự động xoay màn hình bên dưới Cài đặt > Màn hình.

Cách xem nội dung ở kiểu xem dạng danh sách trong hình xếp thẻ nhớ SD của tôi

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Album > Album của tôi > Thẻ SD của tôi.
 3. Nhấn vào thư mục mà bạn muốn mở. Nội dung thư mục sẽ hiển thị ở dạng lưới theo thứ tự thời gian. Các video được chỉ báo bằng Icn sony semc music play normal.
 4. Nhấn vào một ảnh chụp hoặc video để xem nó.
 5. Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video kế tiếp. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp hoặc video trước đó.
TipNếu hướng màn hình không tự động thay đổi khi bạn xoay ngang thiết bị của mình, hãy đánh dấu chọn hộp kiểm Tự động xoay màn hình bên dưới Cài đặt > Màn hình.

Cách xem ảnh chụp có khuôn mặt ở kiểu xem dạng danh sách trong hình xếp Khuôn mặt

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Album > Album của tôi > Khuôn mặt.
 3. Nhấn vào thư mục mà bạn muốn mở. Nội dung thư mục sẽ hiển thị ở dạng lưới theo thứ tự thời gian.
 4. Nhấn một ảnh chụp để xem ảnh.
 5. Vuốt sang trái để xem ảnh chụp kế tiếp. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp trước đó.
TipNếu hướng màn hình không tự động thay đổi khi bạn xoay ngang thiết bị của mình, hãy đánh dấu chọn hộp kiểm Tự động xoay màn hình bên dưới Cài đặt > Màn hình.

Thao tác với ảnh chụp trong Album

Bạn có thể chỉnh sửa các ảnh chụp trong Album. Ví dụ, bạn có thể cắt xén các ảnh chụp, liên kết chúng với danh bạ, hoặc dùng làm hình nền.

Cách phóng to thu nhỏ ảnh chụp

 • Khi bạn đang xem ảnh chụp, nhấn đúp vào màn hình để phóng to. Nhấn đúp một lần nữa để thu nhỏ.
 • Khi bạn đang xem ảnh chụp, kéo bung hai ngón tay ra để phóng to, hoặc kéo chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Cách xem trình chiếu các ảnh chụp

 1. Khi đang xem một ảnh chụp, nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Trình chiếu để bắt đầu phát toàn bộ các ảnh chụp trong album.
 2. Nhấn vào ảnh chụp để kết thúc trình diễn slide.

Cách xem trình chiếu các ảnh chụp với nhạc nền

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu > SensMe™ slideshow.
 2. Chọn bài nhạc và chủ đề bạn muốn sử dụng để trình chiếu, sau đó nhấn Icn sony semc music play normal. Ứng dụng Album sẽ phân tích các ảnh chụp của bạn và sử dụng dữ liệu âm nhạc SensMe™ để phát trình chiếu.
 3. Để tạm ngừng phát, nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển, sau đó nhấn Icn sony semc music pause normal.

Cách xoay một ảnh chụp

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, hãy nhấn Icn sony key menu.
 2. Chọn Xoay sang trái hoặc Xoay. Ảnh chụp sẽ được lưu theo chiều mới.

Cách sử dụng ảnh chụp

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu > Dùng làm.
 2. Chọn một tùy chọn từ danh sách hiển thị.
 3. Làm theo các bước liên quan để sử dụng các ảnh chụp.

Cách chia sẻ ảnh chụp

 1. Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony gallery share.
 2. Trong menu mở ra, nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn dùng để chia sẻ ảnh chụp đó, sau đó làm theo các bước để gửi đi.

Cách thêm thẻ địa lý vào ảnh chụp

 1. Khi đang xem ảnh chụp, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony action layer geotag preview bg để mở màn hình bản đồ.
 2. Tìm và nhấn vào địa điểm bạn muốn để đặt ảnh chụp đó trên bản đồ.
 3. Để điều chỉnh địa điểm của ảnh chụp, hãy nhấn vào địa điểm trên bản đồ nơi bạn muốn di chuyển ảnh chụp đến đó.
 4. Khi làm xong, hãy nhấn OK để lưu lại thẻ địa lý và trở về trình xem ảnh.
TipKhi ảnh chụp được gắn thẻ địa lý, Icn sony action layer geotag bg sẽ hiển thị cùng với các thông tin về địa điểm. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng này để xem ảnh chụp đó trên bản đồ.

Cách xóa ảnh chụp

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu > Xoá.
 2. Nhấn Xoá.

Cách sửa ảnh chụp

 • Khi bạn đang xem một ảnh chụp, hãy nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Sửa ảnh.

Cách thêm các kiểu đặc biệt vào ảnh chụp

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Sửa ảnh > Icn sony album edit style.
 2. Chọn một tùy chọn.
 3. Để lưu bản sao của ảnh chụp đã chỉnh sửa, hãy nhấn Lưu.
NoteSau khi bạn lưu ảnh chụp đã chỉnh sửa, phiên bản gốc chưa thay đổi của ảnh chụp đó vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách thêm hiệu ứng đặc biệt vào ảnh chụp

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Sửa ảnh > Icn sony album edit filter.
 2. Chọn một tùy chọn.
 3. Để lưu bản sao của ảnh chụp đã chỉnh sửa, hãy nhấn Lưu.
NoteSau khi bạn lưu ảnh chụp đã chỉnh sửa, phiên bản gốc chưa thay đổi của ảnh chụp đó vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách cắt bớt ảnh chụp

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu > Sửa ảnh > Icn sony album crop.
 2. Chọn một tùy chọn.
 3. Để điều chỉnh khung cắt bớt, hãy chạm và giữ mép khung cắt bớt, sau đó kéo vào bên trong hoặc ra ngoài để chỉnh lại kích cỡ khung.
 4. Để chỉnh lại kích cỡ tất cả các bên của khung cắt bớt cùng lúc, hãy chạm và giữ một trong bốn góc, rồi sau đó kéo góc đó cho phù hợp.
 5. Để di chuyển khung cắt bớt đến một vùng khác trên ảnh chụp, hãy chạm và giữ bên trong khung, sau đó kéo khung đến vị trí mong muốn.
 6. Để lưu lại một bản sao của ảnh chụp khi bạn cắt bớt ảnh, nhấn Lưu. Phiên bản gốc ban đầu chưa bị cắt xén vẫn nằm trên thiết bị của bạn.

Cách thêm hiệu ứng đường viền vào ảnh chụp

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó nhấn Sửa ảnh > Icn sony album edit border.
 2. Chọn một tùy chọn.
 3. Để lưu bản sao của ảnh chụp đã chỉnh sửa, hãy nhấn Lưu.
NoteSau khi bạn lưu ảnh chụp đã chỉnh sửa, phiên bản gốc chưa thay đổi của ảnh chụp đó vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách thêm hiệu ứng dấu ấn vào ảnh chụp

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó nhấn Sửa ảnh > Icn sony album edit stamp.
 2. Chọn một tùy chọn.
 3. Để lưu bản sao của ảnh chụp đã chỉnh sửa, hãy nhấn Lưu.
NoteSau khi bạn lưu ảnh chụp đã chỉnh sửa, phiên bản gốc chưa thay đổi của ảnh chụp đó vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách vẽ hình tượng trưng trên ảnh chụp

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó nhấn Sửa ảnh > Icn sony album edit doodle.
 2. Chọn màu sắc và vẽ một thứ gì đó.
 3. Để lưu bản sao của ảnh chụp đã chỉnh sửa, hãy nhấn Lưu.
NoteSau khi bạn lưu ảnh chụp đã chỉnh sửa, phiên bản gốc chưa thay đổi của ảnh chụp đó vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách thêm mô tả ngắn cho ảnh chụp

 1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó nhấn Sửa ảnh > Icn sony album edit text.
 2. Chọn phông chữ, cỡ chữ và màu chữ, sau đó nhập vào nội dung.
 3. Để lưu bản sao của ảnh chụp đã chỉnh sửa, hãy nhấn Lưu.
NoteSau khi bạn lưu ảnh chụp đã chỉnh sửa, phiên bản gốc chưa thay đổi của ảnh chụp đó vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Phân tích ảnh có khuôn mặt trong Album

Bạn có thể phân tích ảnh bất kỳ có khuôn mặt người trên thiết bị của mình. Khi được bật, tính năng phân tích ảnh luôn duy trì và ảnh chụp mới sẽ được phân tích khi ảnh được thêm vào. Sau khi chạy phân tích, bạn có thể nhóm tất cả ảnh chụp cùng một người vào trong một thư mục.

Cách bật tính năng phân tích ảnh

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Album > Album của tôi > Khuôn mặt.
 3. Nhấn Kích hoạt. Tất cả ảnh trên thiết bị của bạn được phân tích và nhóm tương ứng.

Để tắt tính năng phân tích ảnh

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Album > Album của tôi > Khuôn mặt.
 3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Phân tích ảnh.
 4. Kéo thanh trượt sang trái để tắt tính năng phân tích ảnh.

Cách đặt tên một khuôn mặt

 1. Trong ô Khuôn mặt, duyệt thư mục Khuôn mặt chưa có tên và chọn khuôn mặt bạn muốn đặt tên.
 2. Nhấn Thêm tên.
 3. Nhập tên rồi nhấn OK.

Cách sửa tên khuôn mặt

 1. Khi bạn đang xem một khuôn mặt ở chế độ xem toàn màn hình, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu > Chỉnh sửa thẻ tên.
 2. Nhấn vào tên khuôn mặt để chỉnh sửa tên.
 3. Nhập vào một tên, sau đó nhấn OK.

Thao tác với video trong Album

Sử dụng Album để xem các video bạn đã quay bằng camera, được tải về hoặc được sao chép vào thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ các đoạn video với bạn bè, ví dụ như bằng cách tải lên các dịch vụ trực tuyến.

Cách phát video

 1. Mở thẻ mục Ảnh hoặc thẻ mục Album của tôi trong Album.
 2. Sử dụng kiểu xem dạng lưới hoặc dạng danh sách, hãy xác định đoạn video mà bạn muốn mở.
 3. Nhấn vào đoạn video đó để phát.
 4. Nếu không hiển thị các nút điều khiển phát lại nào thì hãy nhấn vào màn hình để hiện chúng ra. Để ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình một lần nữa.

Để tạm dừng video

 1. Khi video đang phát, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các điều khiển.
 2. Nhấn Icn sony semc music pause normal.

Cách tua tới và tua lùi nhanh một đoạn video

 1. Khi đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.
 2. Kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình sang trái để tua lùi hoặc sang phải để tua tới nhanh.

Để điều chỉnh âm lượng của một video

 • Bấm phím âm lượng.

Cách chia sẻ một đoạn video

 1. Khi đang phát một đoạn video, nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Chia sẻ.
 2. Trong menu mở ra, nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn dùng để chia sẻ đoạn video đã chọn, sau đó làm theo các bước liên quan để gửi đi.
NoteBạn không được sao chép, gửi hoặc truyền tải các mục được bảo vệ bản quyền. Ngoài ra, một số mục có thể không gửi được nếu kích thước tập tin quá lớn.

Cách xóa một video

 1. Trong Album, tìm đoạn video bạn muốn xóa.
 2. Chạm và giữ vào video đó để kích hoạt chế độ lựa chọn. Khung hình của hình nhỏ đoạn video đó sẽ đổi sang màu xanh dương khi được chọn.
 3. Nhấn Icn sony key menu > Xoá, sau đó nhấn OK.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy