account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sử dụng các kênh radio ưa thích

  Xem tất cả chủ đề

  Có thể lưu các kênh radio bạn thường nghe như là mục ưa thích. Khi sử dụng các mục ưa thích, bạn có thể nhanh chóng quay lại một kênh radio nào đó.

  Cách lưu một kênh làm mục yêu thích

  1. Khi đang mở radio, hãy điều chỉnh tới kênh bạn muốn lưu làm mục yêu thích.
  2. Nhấn Icn sony and radio favourite on.
  3. Nhập tên và chọn một màu cho kênh đó, sau đó bấm Lưu.

  Cách xóa kênh khỏi mục yêu thích

  1. Khi đang mở radio, hãy điều chỉnh tới kênh bạn muốn xóa.
  2. Nhấn Icn sony infiniteview favorite action btn, sau đó nhấn Xoá.

  Thực hiện tìm kiếm mới cho các kênh radio

  Nếu bạn đã di chuyển đến một vị trí mới và khả năng thu tín hiệu đã được cải thiện trong vị trí hiện tại của mình, bạn có thể bắt đầu quét mới cho các kênh radio.

  NoteQuét mới không ảnh hưởng đến các kênh ưa thích bạn đã lưu.

  Cách khởi động tìm kiếm mới các kênh radio

  1. Khi đài FM đang mở, bấm Icn sony 11ni and menu k90.
  2. Nhấn Tìm kiếm kênh. Đài radio sẽ quét toàn bộ dải tần số, và hiển thị tất cả các kênh sử dụng được.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy