account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Sử dụng email

Xem tất cả chủ đề

Cách tạo và gửi tin nhắn email

 1. Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập tài khoản email.
 2. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Email.
 3. Nếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấn Icn sony email select account ở phía trên của màn hình và chọn tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 4. Nhấn Icn sony conv new message, sau đó nhấn Tới và bắt đầu nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận, hoặc nhấn Icn sony btn add contact và chọn một hoặc nhiều người nhận từ danh sách trong Danh bạ.
 5. Nhập tiêu đề email và nội dung tin nhắn, rồi nhấn Icn sony menu send holo light

Cách nhận tin nhắn email

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Icn sony app email. Hộp thư đến trong tài khoản email mặc định của bạn xuất hiện.
 3. Nếu bạn muốn kiểm tra tài khoản email khác mà bạn đã thiết lập trên điện thoại, nhấn vào thanh chứa Icn sony spinner ab default holo light, sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra. Nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các tài khoản email cùng một lúc, nhấn vào thanh chứa Icn sony spinner ab default holo light, sau đó nhấn Chế độ xem kết hợp.
 4. Cách tải về thư mới, nhấn Icn sony ic menu refresh holo light.
TipNếu bạn đã thiết lập tài khoản email kết hợp, bạn có thể đặt tần suất kiểm tra thành Tự động (Push).

Cách đọc tin nhắn email

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Icn sony app email. Hộp thư đến trong tài khoản email mặc định của bạn xuất hiện. Nếu bạn muốn kiểm tra tài khoản email khác mà bạn đã thiết lập trên điện thoại, nhấn vào thanh chứa Icn sony spinner ab default holo light, sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
 3. Trong hộp thư email đến, di chuyển lên hoặc xuống và nhấn vào email bạn muốn đọc.
 4. Trong trường văn bản nội dung, kéo hai ngón tay ra xa hoặc kéo lại gần nhau để phóng to hoặc thu nhỏ.
 5. Sử dụng các mũi tên tiến và lùi để đọc tin nhắn kế tiếp hoặc trước đó.

Cách xem tập tin đính kèm trong email

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Icn sony app email. Hộp thư đến trong tài khoản email mặc định của bạn xuất hiện. Nếu bạn muốn kiểm tra tài khoản email khác mà bạn đã thiết lập trên điện thoại, nhấn vào thanh chứa Icn sony spinner ab default holo light, sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
 3. Tìm và nhấn vào tin nhắn muốn chọn trong hộp thư email đến. Email có tệp đính kèm được nhận dạng bằng Icn sony menu attachment.
 4. Nhấn vào thẻ mục tệp đính kèm trong phần thân email. Tất cả các tệp đính kèm xuất hiện trong danh sách.
 5. Nhấn Tải bên dưới một mục đính kèm.
 6. Khi tệp đính kèm được tải về, nhấn Xem hoặc Lưu.

Cách lưu địa chỉ email của người gửi vào danh bạ

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. T́m và nhấn Icn sony app email. Hộp thư đến của tài khoản email mặc định của bạn sẽ hiển thị. Nếu bạn muốn kiểm tra một tài khoản email khác mà bạn đã thiết lập trên điện thoại của mình, hãy nhấn thanh chứa Icn sony spinner ab default holo light, sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
 3. Tìm và nhấn vào tin nhắn muốn chọn trong hộp thư email đến.
 4. Nhấn vào tên người gửi.
 5. Nhấn Lưu khi bạn được nhắc thêm tên vào danh bạ.
 6. Chọn một liên lạc hiện hữu, hoặc nhấn Tạo liên lạc mới nếu muốn tạo liên lạc mới.
 7. Chỉnh sửa thông tin của liên lạc và nhấn Đã xong.

Cách trả lời tin nhắn email

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. T́m và nhấn Icn sony app email. Hộp thư đến của tài khoản email mặc định của bạn sẽ hiển thị. Nếu bạn muốn kiểm tra một tài khoản email khác mà bạn đã thiết lập trên thiết bị của mình, hãy nhấn thanh chứa Icn sony spinner ab default holo light, sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
 3. Tìm và nhấn vào tin nhắn bạn muốn trả lời, sau đó nhấn Icn sony ic reply.
 4. Để trả lời tất cả, hãy nhấn Trả lời tất cả.
 5. Nhập tin nhắn trả lời của bạn, sau đó nhấn Icn sony menu send holo light.

Cách gửi chuyển tiếp tin nhắn email

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. T́m và nhấn Icn sony app email. Hộp thư đến của tài khoản email mặc định của bạn sẽ hiển thị. Nếu bạn muốn kiểm tra một tài khoản email khác mà bạn đã thiết lập trên thiết bị của mình, hãy nhấn thanh chứa Icn sony spinner ab default holo light, sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
 3. Tìm kiếm và nhấn vào tin nhắn muốn gửi chuyển tiếp.
 4. Nhấn Icn sony ic reply, sau đó nhấn Chuyển tiếp.
 5. Nhấn Tới và nhập địa chỉ người nhận.
 6. Nhập nội dung tin nhắn của bạn, sau đó nhấn Icn sony menu send holo light.

Cách xoá tin nhắn email

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Nhấn Icn sony app email. Hộp thư đến trong tài khoản email mặc định của bạn xuất hiện. Nếu bạn muốn kiểm tra tài khoản email khác mà bạn đã thiết lập trên điện thoại, nhấn vào thanh chứa Icn sony spinner ab default holo light, sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
 3. Trong hộp thư đến email của bạn, đánh dấu chọn hộp kiểm cho email bạn muốn xoá, sau đó nhấn Icn sony menu delete.

Cách đánh dấu một email đã đọc là chưa đọc

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Icn sony app email. Hộp thư đến trong tài khoản email mặc định của bạn xuất hiện. Nếu bạn muốn kiểm tra tài khoản email khác mà bạn đã thiết lập trên điện thoại, nhấn vào thanh chứa Icn sony spinner ab default holo light, sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
 3. Đánh dấu chọn hộp kiểm cho email mong muốn, sau đó nhấn Icn sony support mail se.
TipĐể đánh dấu một email chưa đọc là đã đọc, đánh dấu chọn hộp kiểm của email này, sau đó nhấn Icn sony ic menu mark read holo light.

Cách quản lý email theo nhóm

 1. Từ Màn hình Chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app email. Hộp thư đến trong tài khoản email mặc định của bạn xuất hiện. Nếu bạn muốn kiểm tra tài khoản email khác mà bạn đã thiết lập trên điện thoại, nhấn vào thanh chứa Icn sony spinner ab default holo light, sau đó chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
 2. Đánh dấu chọn các hộp kiểm cho email mà bạn muốn chọn.
 3. Khi bạn kết thúc, nhấn vào một trong số các biểu tượng trong thanh công cụ để, chẳng hạn, di chuyển email đã chọn đến một thư mục khác.

Cách thay đổi tần suất kiểm tra hộp thư đến

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Icn sony app email.
 3. Bấm Icn sony 11ni and menu k90, sau đó nhấn Cài đặt.
 4. Nếu bạn đang sử dụng nhiều tài khoản email, nhấn vào tài khoản bạn muốn điều chỉnh.
 5. Nhấn Tần suất kiểm tra hộp thư đến và chọn một tùy chọn.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy