account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Kiểm soát sử dụng dữ liệu

Xem tất cả chủ đề

Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi khỏi thiết bị của mình qua kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi® trong một khoảng thời gian cho trước. Ví dụ, bạn có thể xem lượng dữ liệu được dùng bởi các ứng dụng riêng biệt. Đối với dữ liệu được truyền qua kết nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể cài các cảnh báo và giới hạn sử dụng dữ liệu để tránh bị tính thêm phí.

NoteViệc điều chỉnh cài đặt sử dụng dữ liệu có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn việc sử dụng dữ liệu nhưng không thể đảm bảo ngăn ngừa việc bị tính thêm phí.

Cách vào cài đặt sử dụng dữ liệu

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 3. Chọn thẻ SIM mà bạn muốn truy cập vào các cài đặt sử dụng dữ liệu.

Cách bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 3. Chọn một thẻ SIM để kích hoạt kết nối mạng dữ liệu.
 4. Để bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu, hãy nhấn vào công tắc bật-tắt bên hông Lưu lượng dữ liệu di động tương ứng.
TipBạn cũng có thể bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu bằng cách đánh dấu chọn hoặc bỏ đánh dấu hộp kiểm Lưu lượng dữ liệu di động dưới mục Cài đặt > Khác… > Mạng di động.

Cách cài cảnh báo sử dụng dữ liệu

 1. Bảo đảm rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu.
 2. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 3. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 4. Chọn một thẻ SIM.
 5. Để cài mức độ cảnh báo, hãy kéo các vạch đến giá trị bạn muốn. Bạn sẽ nhận được một thông báo cảnh báo khi lượng lưu lượng dữ liệu đạt tới mức bạn đã cài.

Cách cài giới hạn sử dụng dữ liệu

 1. Bảo đảm rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu.
 2. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 3. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 4. Chọn một thẻ SIM.
 5. Đánh dấu chọn vào hộp kiểm Đặt giới hạn dữ liệu di động nếu vẫn chưa được đánh dấu, sau đó nhấn OK.
 6. Để cài giới hạn sử dụng dữ liệu, hãy kéo các vạch đến giá trị bạn muốn.
NoteMột khi việc sử dụng dữ liệu đạt tới giới hạn đã cài đặt, lưu lượng dữ liệu trên thẻ SIM cụ thể sẽ tự động được tắt.

Cách kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 3. Chọn một thẻ SIM.
 4. Tìm và nhấn vào ứng dụng bạn muốn.
 5. Đánh dấu chọn vào hộp kiểm Hạn chế dữ liệu nền.
 6. Để truy cập thêm các cài đặt cụ thể cho ứng dụng, nhấn Xem cài đặt ứng dụng và thực hiện các thay đổi bạn muốn.
NoteCác cài đặt cụ thể cho một ứng dụng không phải lúc nào cũng có thể truy cập vào được.
TipHiệu suất hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

Cách xem dữ liệu được chuyển bằng Wi-Fi®

 1. Từ Màn hình Chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
 3. Nhấn Icn sony 11ni and menu k90, sau đó đánh dấu chọn vào hộp kiểm Hiển thị t.tin s.d Wi-Fi nếu nó chưa được đánh dấu.
 4. Nhấn vào thẻ mục WiFi.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy