account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Truy cập cài đặt

Xem và thay đổi các cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt. Menu Cài đặt có thể truy cập được từ cả màn hình Ứng dụng và bảng Cài đặt nhanh.

Cách mở menu cài đặt thiết bị từ màn hình Ứng dụng

  • Tìm và nhấn vào Cài đặt.

Cách xem thông tin về thiết bị của bạn

  • Tìm và nhấn vào Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu về điện thoại.

Cách truy cập bảng Cài đặt nhanh

  • Dùng hai ngón tay kéo thanh trạng thái xuống dưới.

Cách chọn cài đặt nào sẽ hiển thị trên bảng Cài đặt nhanh

  1. Dùng hai ngón tay, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới, sau đó nhấn vào (Biểu tượng Sửa).
  2. Để thêm cài đặt vào bảng Cài đặt nhanh, kéo và thả biểu tượng đó vào phần trên của màn hình. Để xóa một cài đặt, kéo và thả biểu tượng đó vào phần dưới của màn hình.

Cách sắp xếp lại bảng Cài đặt nhanh

  1. Dùng hai ngón tay, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới, sau đó nhấn vào (Biểu tượng Sửa).
  2. Chạm và giữ một biểu tượng, sau đó di chuyển biểu tượng đó đến vị trí mong muốn.

Cách bật đèn flash

  1. Dùng hai ngón tay kéo thanh trạng thái xuống dưới.
  2. Nhấn (Biểu tượng Đèn flash).
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy