account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Đặt bộ đếm giờ

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ SmartWatch 3 SWR50

  Sử dụng SmartWatch 3 làm bộ đếm ngược thời gian. Bạn có thể nói với SmartWatch 3 để đặt bộ đếm giờ.

  Cách đặt bộ đếm giờ

  1. Đảm bảo rằng màn hình chính đang hoạt động trên SmartWatch 3.
  2. Nói "OK Google". Nếu câu lệnh được nhận diện, màn hình "Speak now" sẽ mở.
  3. Nói "Set a timer for" rồi nói số phút hoặc giờ. Ví dụ như nói "Set a timer for 15 minutes".

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!