account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Lời nhắc

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ SmartWatch 3 SWR50

  Bạn có thể nói với SmartWatch 3 để đặt lời nhắc cho các sự kiện ở địa điểm hoặc thời gian nhất định.

  Cách đặt lời nhắc

  1. Đảm bảo rằng màn hình chính đang hoạt động trên SmartWatch 3.
  2. Nói "OK Google". Nếu câu lệnh được nhận diện, màn hình "Speak now" sẽ mở.
  3. Nói "Remind me" rồi nói những gì bạn muốn được nhắc nhở. Ví dụ: bạn có thể nói "Remind me to run at 7pm" hoặc "Remind me to call John when I get home". Lời nhắc sau đó sẽ được lưu vào Google Hiện hành và một thẻ sẽ xuất hiện trên SmartWatch 3 khi lời nhắc hiện hoạt.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!